Meedoen aan IVF-onderzoek

Algemene informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc zetten we ons iedere dag in om onze zorg nog beter te maken. Om bijvoorbeeld nieuwe behandelingen voor ziekten te vinden, doen we wetenschappelijk onderzoek. Veel van deze onderzoeken kunnen we pas doen als onze patiënten meedoen. Alleen op die manier kunnen we kijken of een nieuwe behandeling ook werkt zoals we verwachten. En of er misschien bijwerkingen zijn. Lees meer

Meedoen aan IVF-onderzoek

In het IVF-centrum doen we op verschillende gebieden onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de patiëntbehandelingen en de laboratoriumfase van de voortplantingstechnieken en is dan ook op te delen in klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek.

Laboratoriumonderzoek: SelecTIMO studie

Embryo Selectie met behulp van Time-lapse Monitoring bij IVF en ICSI patiënten De slagingskans van IVF-behandelingen kan mogelijk door de toepassing van time-lapse monitoring verhoogd worden. De SelecTIMO studie vindt tijdens de eerste dagen van de ontwikkeling van de embryo's in het IVF laboratorium plaats. Bij deze nieuwe methode kunnen de embryo's tijdens de beoordeling in de broedstoof blijven en wordt er van ieder embryo om de 5 minuten een foto gemaakt.

Het kweken van embryo's in een time-lapse systeem zoals de Geri+ time-lapse incubator in combinatie met Eeva (Early Embryo Viability Assessment) kan meerdere voordelen bieden. De kweekomstandigheden blijven stabiel en de ontwikkeling van ieder embryo wordt nog nauwkeuriger gevolgd waardoor de embryo selectie verbeterd zou kunnen worden.

Dit onderzoek wordt gecoördineerd door onderzoekers in het VU medisch centrum en uitgevoerd door onderzoeksteams in verschillende ziekenhuizen. De SelecTIMO studie wordt met 1740 patiënten in 6 IVF centra uitgevoerd: drie behandeltechnieken worden in dit dubbel geblindeerd onderzoek vergeleken, waarbij steeds maar één embryo in de baarmoeder wordt geplaatst. Met deze studie wordt onderzocht of het gebruik van time-lapse monitoring de kans op zwangerschap ten opzichte van de standaard methode kan laten stijgen. Ook de kosten van de nieuwe methode worden in de analyse meegenomen.

Indien u voor de SelecTIMO studie in aanmerking komt, zullen wij u over de studie voorlichten en een informatiebrief meegeven. Vervolgens kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan deze studie.

Meer informatie over de SelecTIMO studie vindt u op de website.

Laboratoriumonderzoek: kort / lang interval productie semen - IUI (KLIPSI)

Heeft de tijdsduur tussen de productie van het semen en de intra-uteriene inseminatie effect op het zwangerschapspercentage? Een prospectief gerandomiseerd, klinisch onderzoek.

Achtergrond

Een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er mogelijk een positief effect op de zwangerschapsuitkomsten bestaat als het sperma zo snel mogelijk na productie wordt geïnsemineerd. Er zijn echter wel een aantal aanmerkingen op het onderzoek te maken die de resultaten ter discussie stellen. O.a. de groep patiënten die mee deden aan dit onderzoek was klein. Tevens was de opzet van dit onderzoek niet toereikend om harde conclusies te trekken. Hierdoor is het niet bewezen of er een direct verband is tussen het tijdstip van de spermaproductie, de IUI en de zwangerschapsresultaten. Bovenstaande rechtvaardigt om het onderzoek over te doen in een grotere groep paren en in een betere onderzoeksopzet.

Opzet van het onderzoek
In dit onderzoek willen we evalueren of we betere zwangerschapsresultaten kunnen krijgen, indien we de tijdsduur tussen de spermaproductie en de IUI verkorten. Als u meedoet aan het onderzoek zal op de dag van de hCG injectie geloot worden voor IUI-behandeling met sperma dat vroeg in de ochtend wordt geproduceerd (laat insemineren na productie), of met sperma dat eind van de ochtend wordt geproduceerd (snel insemineren na productie). De spermaproductie vindt in beide gevallen plaats in het IVF-centrum. U kunt niet zelf kiezen voor de ene of andere groep. Er wordt met behulp van een computerprogramma geloot in welke groep u terecht komt. Zowel u, uw arts als de onderzoeker kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Dit is een vereiste voor erkend wetenschappelijk onderzoek. In principe zullen wij zoals gewoonlijk zes IUI-behandelingen doen, indien niet eerder een doorgaande zwangerschap ontstaat. U blijft gedurende de gehele behandeling in dezelfde groep. Als u niet wilt meedoen aan het onderzoek betekent dit dat de IUI-behandeling wordt uitgevoerd in combinatie met sperma dat vroeg in de ochtend op het IVF centrum is geproduceerd , dit is op dit moment onze standaard procedure.

Deelname aan ART-kinderkanker studie

Het IVF centrum doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke langtermijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen.

De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Dr. E.H. Kostelijk (embryoloog) via eh.kostelijk@amsterdamumc.nl. Vermeld bij het onderwerp: afmelden ART-kinderkankerstudie. In de e-mail kunt u uw naam en geboortedatum vermelden. Dr. E.H. Kostelijk zorgt er dan voor dat uw gegevens en die van uw kind verwijderd worden.