Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Medische Psychologie is patiëntgebonden en concentreert zich op  drie thema's: 

  1. Psychosociale aspecten van diabetologie
  2. Genderdysforie
  3. Medische neuropsychologie

Psychosociale aspecten van diabetes

Het onderzoek richt zich op de gevolgen van diabetes voor het psychosociaal functioneren van patiënten, alsook de invloed van psychologische factoren op de diabetesregulatie. De aandacht gaat  uit naar zowel jeugd als volwassenen. 
Er zijn  twee hoofdlijnen van onderzoek te onderscheiden:  mental health  (epidemiologie, diagnostiek en interventies) en zelf-management (type 1 en type 2 diabetes), met een sterke oriëntatie op klinische toepassing. Onderzoek en patiëntenzorg gaan hand in hand (www.diabetesmentaal.nl). Het onderzoek is ingebed in de onderzoeksprogramma's Lifestyle, Obesity and Diabetes (LOD) en Mental Health (MH) van het EMGO instituut. Voor meer informatie zie www.diabetespsychology.nl.  Er is ruimte voor wetenschappelijke  stages.
Trekkers: prof.dr. Frank J. Snoek en mw. dr. Maartje de Wit

Genderdysforie 

Het onderzoek binnen de sectie Gender en Seksuologie richt zich op het evalueren van de zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen met genderdysforie en patiënten met stoornissen in de geslachtsdifferentiatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere betrokken disciplines in de zorg zoals de endocrinologie, plastische chirurgie, kindergeneeskunde en gynaecologie. Eveneens is er een hecht  samenwerkingsverband met andere Europese klinieken die zorg verlenen in het kader van genderdysforie en stoornissen in de geslachtsdifferentiatie. Binnen deze onderzoekslijnen wordt  aandacht besteed aan kwaliteit van leven, psychisch welbevinden en tevredenheid over het zorgaanbod. Tenslotte wordt de klinische diagnosevorming onder de loep gelegd 
Naast evaluatie van de zorg, wordt onderzoek verricht naar de oorsprong  en ontwikkeling van genderdysforie. Met onderzoek dat gebruik maakt van beeldvormende technieken wordt gekeken naar de invloed  van geslachtshormonen op de hersenen. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt verricht naar de psychoseksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten met genderdysforie.
Er is ruimte voor wetenschappelijke stages vanuit verschillende opleidingen (Psychologie, Research Master Neuroscience, Geneeskunde).
Trekkers: mw. dr. Baudewijntje Kreukels en dr. Thomas Steensma.

Medische neuropsychologie

Onderzoek aan patiënten met hersentumoren vormt de hoofdlijn van onderzoek van de medische neuropsychologie en valt binnen het zwaartepunt kanker en afweer van het VUmc (Hersentumoren vormen één categorie A). Naast deze hoofdlijn wordt binnen de afdeling ook onderzoek gedaan naar de cerebrale en cognitieve effecten van diabetes, alsook de hormonale effecten op hersenfuncties zoals deze niet alleen gevonden worden na behandeling voor borstkanker, maar ook als gevolg van de hormonale behandeling van volwassen transseksuelen. De medische neuropsychologie ondersteunt ook de onderzoekslijn cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson (samenwerking Centrum Neuropsychiatrie Parkinson, Centrum voor Bewegingsstoornissen, afdeling Anatomie en Neurowetenschappen). Hierbij wordt met name onderzocht in hoeverre cognitieve profielen en functionele veranderingen in hersenfuncties overlappen met cerebrale veranderingen zoals die worden gevonden bij patiënten met Alzheimer. Van beide patiëntengroepen die gezien worden in het Alzheimercentrum, het Centrum voor Bewegingsstoornissen en het Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam worden in het kader van de klinische diagnostiek door de groep medisch neuropsychologen van grote aantallen patiënten cognitieve data op gestandaardiseerde wijze verzameld die zich zeer goed lenen voor vergelijkend onderzoek. 
Er is plaats voor masterstudenten voor  een wetenschappelijke stage.
Trekker: dr. Martin Klein