Genomics of Neurodegenerative Diseases and Aging (100-Plus Study)

Binnen Genomics of Neurodegenerative Diseases and Aging loopt het 100-plus Onderzoek. Het 100- plus Onderzoek is opgezet vanuit een samenwerking tussen Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam UMC. We verzamelen het erfelijk materiaal van gezonde 100-plussers zonder dementie. Om zo veel mogelijk te weten te komen over de bijzondere eigenschappen van dit erfelijk materiaal wordt het DNA van deze bijzondere mensen in zijn geheel in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Dit vereist nieuwe geavanceerde DNA- analyse technieken die niet standaard worden gebruikt. In samenwerking met de TU Delft worden hier speciale software pakketten voor ontwikkeld. Voor meer informatie ga naar https://holstegelab.eu en https://100plus.nl