Voorspellen effect behandeling cognitie bij MS

Gepubliceerd op: Thu Feb 15 10:00:00 CET 2024

Ilse Nauta en collega’s onderzochten of het effect van de behandeling van cognitieve klachten bij MS te voorspellen is per individu. Ze zagen grotere verbeteringen bij mensen met MS die voor de behandeling erger waren aangedaan. Dit gold zowel voor de behandeling met mindfulness als voor de behandeling met cognitieve revalidatietherapie. Resultaten zijn onlangs gepubliceerd in Journal of Neurology.

REMIND-MS

Dit onderzoek is een onderdeel van de REMIND-MS studie. Uit die studie bleek al dat zowel deelnemers behandeld met mindfulness als cognitieve revalidatietherapie na de behandeling minder last hadden van cognitieve klachten, maar na verloop van tijd liet ook de controlegroep een afname zien in de gerapporteerde cognitieve klachten. Verder behaalden deelnemers na cognitieve revalidatietherapie hun persoonlijke cognitieve doelen beter en na mindfulness werd er een positief effect op de snelheid van het denken gevonden.

Aan het REMIND-MS onderzoek deden 110 deelnemers met MS mee, waarbij van 105 deelnemers een MEG-hersenscan was gemaakt. Deze laatste 105 zijn meegenomen in de analyse naar de voorspellende waarde van hersenfunctiemetingen met MEG op het effect van de cognitie behandelingen. Ter controle zijn er ook MEG-scans van 56 gezonde controles uit het Amsterdam MS Cohort meegenomen.

Resultaten
De resultaten laten zien dat de deelnemers die bij aanvang van de behandelingen erger waren aangedaan qua hersenfunctie (gemeten met de MEG), cognitief functioneren en fysieke klachten meer baat hadden bij mindfulness. Zij lieten grotere verbeteringen zien in de snelheid van het denken (meest voorkomende cognitieve probleem bij MS) en behaalden hun persoonlijke cognitieve doelen beter. De deelnemers die grotere afwijkingen lieten zien in hersenfunctie profiteerden ook meer van de cognitieve revalidatietherapie wat betreft het behalen van hun cognitieve doelen. Maar bij de cognitieve revalidatietherapie was het cognitief functioneren en de fysieke klachten niet voorspellend op een goed resultaat.
De hersenfunctie voorafgaand aan de behandeling had geen voorspellende waarde op de afname in zelf-gerapporteerde cognitieve klachten.

Toekomst
De resultaten helpen bij het maken van betere behandelbeslissingen, zodat cognitieve behandelingen gerichter en op het juiste moment ingezet kan worden. In een vervolgonderzoek wordt bekeken of de hersenfunctie verandert na de behandelingen. Daarnaast is het belangrijk om voorspellers voor behandelsucces vaker mee te nemen in cognitieve behandelstudies.

Origineel artikel
Neurophysiological brain function predicts response to cognitive rehabilitation and mindfulness in multiple sclerosis: a randomized trial
Nauta et al.
J Neurol. 26 jan 2024

Lees meer informatie over en resultaten van REMIND-MS studie

De REMIND-MS studie is gefinancierd door een subsidie van Stichting MS Research

Gepubliceerd op: Thu Feb 15 10:00:00 CET 2024