Scholieren aan de slag met de M@ZL app

Gepubliceerd op: 09-10-2019

Met de live-gang van de M@ZL app op 20 september is de pilotfase van het M@ZL app project van start gegaan. De M@ZL app is een webapplicatie die ontwikkeld is om te ondersteunen bij de M@ZL aanpak. Het doel van deze aanpak is om ziekteverzuim bij middelbare scholieren te verminderen. Onderzoeker Linda Douma vertelt ons over de ontwikkeling van de M@ZL app en de voorbereiding van het pilot onderzoek.

Eigen regie en verantwoordelijkheid

De M@ZL app  dient als middel om de terugkeer naar school te bevorderen en leerlingen beter om te laten gaan met hun ziekteverzuim. Doordat leerlingen onder begeleiding van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige hun eigen doelen opstellen, krijgen zij meer regie en verantwoordelijkheid over hun ziekteverzuim. ‘Omdat scholieren zich om verschillende redenen ziek melden, zijn er diverse thema’s waaraan zij kunnen werken. Denk daarbij aan lichamelijke of geestelijke klachten, maar ook problemen met slapen, gamen of problemen thuis’, licht Linda toe. Leerlingen kunnen mensen  uit hun sociale netwerk betrekken, door ze toe te voegen aan de M@ZL app en zelf te bepalen welke rol zij krijgen. ‘Op deze manier kan bijvoorbeeld een ouder, mentor, sport-coach of medeleerling meekijken of actief ondersteuning  bieden bij het werken aan de doelen.’

Hobbels

‘We hebben wat hobbels achter de rug, maar nu kan de M@ZL app echt gebruikt worden’, vertelt Linda. De M@ZL app is een webapplicatie die goed te gebruiken is op de mobiele telefoon.  Aanvankelijk zou er ook een snelkoppeling komen naar de Playstore/Appstore om het gevoel van een echte app na te bootsen, maar wegens technische en budgettaire aspecten bleek dit niet haalbaar. De afgelopen maanden hebben de app ontwikkelaars, Linda en ook twee leerlingen de webapplicatie getest. ‘Het is belangrijk dat de webapplicatie ook goed bruikbaar is op de telefoon. Zo is het laagdrempeliger in gebruik’, aldus Linda. Op dit moment staat de website online, klaar voor gebruik!  

Voorbereiding van de pilot

Komend schooljaar wordt de M@ZL app getest door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Flevoland/JGZ-Almere, GGD Amsterdam en GGD West-Brabant en leerlingen die bij hen op consult komen. Eind augustus is Linda bij deze organisaties langs geweest om jeugdartsen en - verpleegkundigen voor te lichten over de M@ZL app, de pilot en het onderzoek. ‘Veel artsen zijn enthousiast over het idee, maar hebben ook een kritische blik ten aanzien van het motiveren van de jongeren.’ vertelt Linda. Ter voorbereiding op de pilot heeft Linda een handleiding over de app  geschreven en is er een promotie filmpje ontwikkeld.

Wat vinden leerlingen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen?

Leerlingen die in de periode september 2019 - februari 2020 bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige komen, kunnen met de M@ZL app gaan werken. Linda benoemt ‘Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring van de webapplicatie; wat werkt wel en wat niet? We houden gebruiksgegevens bij en vragen leerlingen via een vragenlijst en interviews vooraf en na enkele maanden over hun ervaringen.’ Hiernaast worden, in samenwerking met een jeugdarts-onderzoeker, de ervaringen van jeugdartsen en-verpleegkundigen in kaart gebracht. ‘Voor een succesvolle implementatie van de M@ZL app is ook nodig om te weten waar zij mogelijk tegenaan lopen.’ Op basis van de resultaten schat het projectteam in of de webapplicatie bruikbaar is voor doorontwikkeling.

‘We streven naar 120 aanmeldingen. Ik hoop dat het de jeugdartsen en -verpleegkundigen lukt om de leerlingen te motiveren’, zegt Linda. Vanaf eind oktober verwacht Linda dat de aanmeldingen van leerlingen echt gaat lopen.

Gepubliceerd op: 09-10-2019