Kraamverzorgenden beter voorbereid met scholing Kraamzorg in ziekenhuis

Gepubliceerd op: Mon Apr 29 16:42:00 CEST 2024

Een rondje langs 16 landelijke ziekenhuizen leert waar de werkelijke behoefte ligt voor een scholing ‘Kraamzorg in het ziekenhuis’. Deze evaluatie werd geïnitieerd vanwege de herziening van de bijscholing voor kraamverzorgenden in de klinische setting, met als doel om de deskundigheid en vaardigheden van kraamverzorgenden in het ziekenhuis beter af te stemmen op de praktijk.

Kraamzorg in de thuissituatie versus in het ziekenhuis

De zorg voor kraamvrouwen in een klinische omgeving vereist vaak andere vaardigheden en competenties dan bij een thuisbevalling. De zorg in de tweede lijn, in het ziekenhuis, is vaak complexer. Daarom werken kraamverzorgenden op de verloskundige afdeling nauw samen met, en onder supervisie van, de verloskundigen, verpleegkundigen en artsen. Voor veel kraamverzorgenden kan de overstap naar een functie in het ziekenhuis dan ook een behoorlijke uitdaging zijn.

Verbetering van kennis en vaardigheden in de praktijk
Om de deskundigheid en vaardigheden van kraamverzorgenden in het ziekenhuis te verbeteren, wordt na aanleiding van de evaluatie het huidige scholingsprogramma herzien. In het basisleertraject zal meer aandacht zijn voor de zorg voor kraamvrouwen en pasgeborenen met een laag tot midden complexiteitsniveau. Daarnaast kunnen losse modules gevolgd worden over acute verloskunde en partusassistentie. Door theoretische verdieping en het toepassen van deze kennis op casussen uit de dagelijkse beroepspraktijk worden de nieuwverworven kennis en vaardigheden verankerd en getoetst. Het leren klinisch redeneren vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Ook aanpassing leertraject
Naast de leerinhoud wijzigt ook het leertraject: tussen de plenaire bijeenkomsten op de academie krijgen de kraamverzorgenden praktijkopdrachten. Zo bekwamen zij zich beter in de klinische setting waarin zij werken. Bovendien zullen kraamverzorgenden hierdoor meer vertrouwen krijgen in hun kennis en vaardigheden.
Deze bijscholing zal naar verwachting de kloof dichten tussen de initiële basisopleiding kraamzorg en de eisen die momenteel worden gesteld aan kraamverzorgenden in ziekenhuizen.

Start van de nieuwe scholing medio 2025
Geïnteresseerden kunnen medio 2025 beginnen met deze bijscholing. Voor meer informatie en vooraanmelding kunt u contact opnemen met de opleider verbonden aan Amsterdam UMC Academie, Angelique Bremer-Cornet: a.cornet@amsterdamumc.nl

Bijscholing ‘Kraamzorg in het ziekenhuis’

Met dank aan:

Flevoziekenhuis, St Antonius Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch centrum LUMC, Dijklander ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Westeinde Moeder- en kindcentru, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Tergooi medisch centrum, Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Isala Zwolle, Boven IJ ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, Ziekenhuis St Jansdal, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, oost Anna Paviljoen, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, west Tooroppaviljoen, Amsterdam UMC, Haga Ziekenhuis

Gepubliceerd op: Mon Apr 29 16:42:00 CEST 2024