Sedatie Praktijk Specialist

De opleiding Sedatie Praktijk Specialist (SPS) richt zich op het leren om matige en diepe PSA bij volwassen veilig en effectief toe te passen bij patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. De SPS is expert op het gebied van de procedurele sedatie analgesie (PSA) en werkt zelfstandig met een eigen verantwoordelijkheid.

Voor de patiënt ben je de ingang in de keten van zorg met betrekking tot de procedurele sedatie analgesie (PSA). Als Sedatie Praktijk Specialist beoordeel je zelfstandig de fysieke conditie, je classificeert de patiënt en sluit een informed consent. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de PSA, bewaak je zelfstandig de vitale functies en kun je direct handelen in acute situaties en de juiste interventies toepassen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ontslag en nazorg op het gebied van de sedatie. Als onderdeel van een multidisciplinair team werk je hoofdzakelijk buiten de operatiekamer op verschillende functieafdelingen en behandelkamers.

In de opleiding staat het praktijkleren centraal.

De praktijkopleiding is geordend in drie thema’s

  • Pre sedatiezorg
  • PSA bij verschillende specialismen en behandelingen
  • Post sedatiezorg

Het theoretisch programma bestaat uit twee modulen. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk; voorbereidend, evaluerend en aanvullend. De praktijkopleiding en het theoretische programma zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk.

Module 1: Inleiding in de SPS en herhaling basiskennis
Module 2: Basis sedatiezorg      
Module 3: Verdieping
Module 4: Professionaliteit

Bekijk hier het jaarrooster voor 2021.

Kosten

De prijs voor de theorieopleiding bedraagt € 6.225,-. Dit is exclusief de verplichte literatuur (die de praktijkinstelling zelf dient aan te schaffen) en exclusief de kosten van het CZO diploma (€ 67,50).

Indien de praktijkcomponent in een andere instelling wordt gevolgd dan het eigen ziekenhuis, dan kan Amstel Academie indien nodig bemiddelen bij het vinden van een stageplaats. De stageverlenende instelling kan daarvoor kosten in rekening brengen.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met twee groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Annulering

Na ontvangst van een door de instelling ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, wordt de aangemelde student definitief in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Amstel Academie.

Indien de praktijkcomponent in een andere instelling wordt gevolgd dan het eigen ziekenhuis, dan wordt daarvoor veelal een financiële vergoeding voor afgesproken. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door de stageverlenende instelling. Indien nodig kan Amstel Academie bemiddelen bij het vinden van een stageplaats. 

Toelating

Om tot de opleiding Sedatie Praktijk Specialist te kunnen worden toegelaten is een CZO diploma tot Anesthesiemedewerker vereist en dien je een dienstverband van minstens 24 uur per week te hebben. Verder is een professionele leerhouding van belang.

Hierbij worden de volgende eisen gesteld:

  • Actieve leerhouding bij het verzamelen van bewijsstukken van verworven competenties
  • Beheersing Engelse taal voor het lezen van wetenschappelijke literatuur

Meer informatie? Vraag het aan

Geert Verweij