Researchmedewerker

Schrijf je nu in

Een researchmedewerker speelt een essentiële rol in het proces rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek. Deze scholing vormt de basis voor het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens deze module doe je kennis op over de algemeen en geldende wet- en regelgeving met daarbij behorende toetsingsprocedures. Het geeft inzicht in de methodologie die hoort bij het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Je leert ook kritisch te kijken naar je verantwoordelijkheden en ondersteunende rol die je nu hebt of in de toekomst wilt vervullen binnen een onderzoeksgroep.

Deze scholing vormt de basis voor het goed organiseren en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij patiëntveiligheid en welzijn en daarnaast de integriteit/kwaliteit van de data centraal staan. Binnen de onderzoeksgroep hebben alle disciplines hun eigen verantwoordelijkheden bij het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Binnen de lesactiviteiten wordt ingegaan op de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het onderzoeksteam en jouw rol daarin.

Je krijgt inzicht in de  toetsingsprocedures en de wijze waarop het verzamelen van de benodigde documenten voor indiening bij een toetsende commissie en het opstellen van bijvoorbeeld de onderzoeksverklaring, het ABR - en EudraCT formulier, in zijn werk gaan.

Kennis van voorkomende soorten onderzoek, onderzoeksmethodologie, basis epidemiologie en monitoring ondersteunen je bij het voorbereiden, uitvoeren en bewaken van de kwaliteit van het onderzoek.

Binnen deze scholing zijn geen praktijkopdrachten.

De volgende toetsing valt binnen deze scholing:

  • Toets inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • Take-home toets ABR-formulier

Lesrooster

Inschrijven

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben met een instelling. Vraag het inschrijfformulier aan via frontofficeamsac@vumc.nl Dit inschrijfformulier kun je ingevuld en ondertekend door de instelling, digitaal opsturen naar aanmeldingenamsac@vumc.nl. Zodra wij je inschrijfformulier hebben ontvangen, sturen wij je de bevestiging per mail.

Doelgroep

Alle onderzoeksmedewerkers: researchverpleegkundigen, laboranten, doktersassistenten, medisch secretaresses, apothekersassistenten, verpleegkundigen, verzorgenden etc.

Start & Duur

De scholing start jaarlijks in januari en duurt 2-3 maanden.

Lesdagenoverzicht

Het lesdagenoverzicht voor de januari 2020 groep vind je onder het tabblad programma.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de scholing worden de punten toegekend.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Losse leereenheden

Voor het volgen van losse leereenheden of leeractiviteiten maakt Amstel Academie desgewenst een offerte op. Een offerte verzoek kunt u vrijblijvend per mail indienen bij Karin Jonker: k.jonker@AmsterdamUmc.nl.

Bijzonderheden

Deze scholing is onderdeel van de opleiding Research Verpleegkundige/-coördinator. Mocht je deze opleiding binnen drie jaar willen volgen dan kun je een vrijstelling krijgen voor het onderdeel "Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek".

De leereenheid 'Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek' is een uitgebreide/ verdiepende Good Clinical Practice (GCP) scholing en bereid je je voor op het landelijke WMO/GCP examen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze scholing is het volgende vereist:

  • bij voorkeur een ½ jaar werkervaring binnen een onderzoeksgroep
  • beheersing van medische terminologie

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, gaat je akkoord met de algemene voorwaarden  Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Warda Jama