Anesthesiemedewerker (HBO-VT)

Het verlenen van anesthesiologische zorg heeft grote overeenkomsten met verpleegkundige zorg. Daarom kun je in deze variant van de opleiding tot anesthesiemedewerker combineren met de HBO-V van de Hogeschool van Amsterdam.. Je wordt opgeleid tot HBO verpleegkundige en tegelijk tot anesthesiemedewerker. Twee diploma’s in vijf jaar.

Als anesthesiemedewerker ben je medeverantwoordelijk voor het hele anesthesietraject. De anesthesioloog, het OK-team en de patiënt moeten op jou kunnen vertrouwen. Je zorgt voor alle materialen op de operatiekamer en bewaakt continu de vitale lichaamsfuncties van de patiënt. Naast veel kennis van de anatomie en de fysiologie van de mens, moet je ook veel weten van medicijnen dus leer je ook over farmacologie. Als anesthesiemedewerker werk je in een hoogtechnologische omgeving maar juist dan zijn je communicatieve en sociale vaardigheden van groot belang.

De opleiding bestaat uit drie delen:

Jaar 1 en 2
Je volgt de voltijds reguliere hbo-V opleiding aan de HvA. In het eerste jaar (de propedeuse), oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding. Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens een oriënterende stage van tien weken. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.
Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Het eerste jaar daarvan is de kernfase van de opleiding. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken of kinderen). Ook start in dit jaar het projectonderwijs. Daarbij leer je om samen te werken en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence based practice (werken volgens de beste informatie die beschikbaar is) en klinisch redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je loopt ook in dit jaar tien weken stage om wat je geleerd hebt in de praktijk te kunnen brengen.

Jaar 3
Het derde studiejaar is een voltijdprogramma, waarin je een minor volgt. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten en duurt 20 weken (1 semester). Je volgt de minor Intensieve Klinische Zorg-Anesthesiemedewerker. Tijdens deze minor volg je onderwijs dat specifiek is gericht zowel op de verpleegkundige intensieve zorg als op de anesthesie. Het onderwijs wordt verzorgd in nauwe samenwerking met de HvA en vindt voor een deel ook daar plaats. Tijdens het tweede semester loop je twintig weken stage bij de anesthesie op het operatiekamercomplex.

Jaar 4
Het vierde jaar is het laatste jaar van de hoofdfase van de hbo-Verpleegkunde en het tweede jaar in de opleiding tot anesthesiemedewerker. In dit jaar ga je als duaalstudent aan de slag: je combineert je studie met werk. Het afstuderen staat helemaal in het teken van de anesthesie in relatie tot verpleegkunde. De praktijk en het onderwijs zijn volledig afgestemd op deze afstudeerfase. Je voert afstudeeropdrachten uit zowel in de praktijk als op school. De theorieweken bestaan voor een deel uit ondersteunend onderwijs bij het afstuderen. Daarnaast krijg je theorieonderwijs om je verder te bekwamen tot anesthesiemedewerker. Bij goed presteren krijg je aan het einde van dit jaar je diploma hbo-V.

Jaar 5
Het vijfde jaar is het laatste jaar van de opleiding tot anesthesiemedewerker. In dit jaar word je inservice student. Je opleiding is er op gericht om je een bekwaam beroepsbeoefenaar te laten worden. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig functioneren als anesthesiemedewerker in zowel basissituaties als in hoogcomplexe situaties. 

Afwisselend zijn er theorielesblokken op school en praktijkperiodes in het ziekenhuis. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een eigen kwaliteitsonderzoek.

Je ontvangt aan het einde van de opleiding, wanneer je aan alle eisen hebt voldaan, het landelijk erkende CZO- (College Zorg Opleidingen) anesthesiemedewerker diploma. Het opleidingstraject van Amstel Academie is erkend door het CZO en de International Federation of Nurse Anesthetist (IFNA).

Deze opleiding wordt verzorgd door Amstel Academie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Doelgroep en sollicitatieprocedure

Je moet de eerste twee jaar van de hbo-v probleemloos hebben doorlopen. We vragen ook een advies van de studieloopbaanbegeleider. Zodra je weet dat je deze minor wilt gaan doen, ga je solliciteren bij één van de deelnemende ziekenhuizen.

  • Amsterdam UMC, locatie AMC (020 - 566 9111) en VUmc (020 - 444 4444)
  • OLVG, locatie Oost (020 - 599 9111 ) en West (020 - 510 8911)
  • Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, 0182 - 50 50 50)

Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij.

Sollicitatiebrieven die rechtstreeks aan Amstel Academie worden gericht, worden niet in behandeling genomen. Let er dus op dat je je sollicitatiebrief naar een ziekenhuis van jouw keuze stuurt. Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op.

Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt een stageovereenkomst afgesloten. De Hogeschool van Amsterdam meldt jou aan bij Amstel Academie, die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt.

Om in te stromen in de opleiding moet je de eerste twee jaar van de hbo-v probleemloos hebben doorlopen. We vragen ook een advies van de studieloopbaanbegeleider. Zodra je weet dat je deze minor wilt gaan doen, ga je solliciteren bij één van de deelnemende ziekenhuizen.

Meer informatie? Vraag het aan

Marlou Buiter