Opleidingsdagen voor a(n)ios

MVO Leerhuis biedt inspirerende opleidingsdagen aan voor a(n)ios, elk gericht op een specifiek thema. Deze dagen zijn een integraal onderdeel van het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) van het MVO Leerhuis.

Opleidingsdag voor a(n)ios - 17 oktober 2024

Direct aanmelden

Van het MVO Leerhuis Amsterdam UMC voor alle a(n)iossen uit de regio Noordwest Nederland op 17 oktober 2024 in de Meervaart in Amsterdam

Na de succesvolle eerste opleidingsdag op 6 juni, waarbij a(n)iossen van allerlei disciplines en ziekenhuizen uit de regio aanwezig waren, nodigen we jullie weer uit om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen in het kader van je eigen professionalisering.

Centraal staat het thema Management en Organisatie. Vier sprekers delen hun inzichten op het gebied van

  • Medisch leiderschap
  • Waardegedreven zorg en
  • Kosteneffectief handelen. Met in het bijzonder aandacht voor de rol van de aios hierin.

Daarnaast kun je je eigen programma samenstellen met keuze uit diverse workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap, effectief communiceren, patiëntveiligheid en nog vele andere relevante onderwerpen. Wees erbij en meld je aan!

Deelname is kosteloos en is inclusief lunch en borrel na afloop.

LET OP: je krijgt bericht als je je kunt inschrijven voor de workshops.

Sprekers

Matthijs is een gezondheidseconoom met een groot trackrecord in het adviseren van overheden, beursgenoteerde bedrijven en start-ups. Hij heeft het vermogen om complexe technische zaken in voor iedereen begrijpelijke taal te vertalen. Zo zal hij de deelnemers meenemen in het belang van meten en waarderen van de kwaliteit van leven om tot zinvolle kosteneffectiviteitsanalyses te kunnen komen en daarmee tot zinvolle behandelingen.

Alexander is intensivist en hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde en organisator van de one day medical MBA voor specialisten. Als geen ander kan hij het belang van medisch leiderschap verwoorden én zal hij duidelijk maken hoe je als aios al kan werken aan deze steeds belangrijker wordende competentie.

Niek, als arts opgeleid, werd in 1999 hoogleraar sociale geneeskunde in Amsterdam UMC. Hijcoördineert sinds 2007 het Health Care Quality Indicator-werk van de OESO in Parijs. Hij houdt zich bezig met tal van projecten en publicaties over kwaliteit in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Deze ervaringen en zijn kijk op de stand van de gezondheidszorg zal hij delen met in het bijzonder aandacht voor de rol van data in uitkomstgerichte zorg.

Barbara Doeleman-van Veldhoven is oprichter en directeur van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine; een organisatie die professionals, teams en leiders in de zorg begeleidt bij verstevigen van professional performance, versterken van samenwerking en effectief zijn met leiderschap. Mindfulness en compassie liggen aan de basis van al het aanbod. Daarnaast begeleidt Barbara retraites op het gebied van bewustzijnsontwikkeling en leiderschap.

Workshops

Onderhandelen is essentieel voor elke arts. Het is hiervoor van belang inzicht te krijgen in de essenties van een goede onderhandeling en de processen die zich afspelen bij uw tegenpartij. Er zal hiervoor terug gevallen worden op de Harvard methode “Getting to yes”. Aan Harvard Business School wordt interactief onderwijs gegeven met behulp van de Case Method. Alexander Vlaar laat je met de Havana case deze aanpak van onderwijs in onderhandelen ervaren. Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als artsen. Het doel is hiermee inzicht te krijgen in je eigen onderhandelstijl met betere uitkomsten voor beide partijen.

Of zijn wij gewoon gek (geweest)? Graag gaan wij, twee witte mannen van 50+, in gesprek met jullie over de 'intergeneratieve uitdagingen' op de werkvloer in de zorg. De enige weg uit is de dialoog naar ons idee. Doen jullie mee?

Als zorgverlener kan het je gebeuren: er gaat iets mis in de zorg en dit raakt jouw patiënt. Hoe ga je hiermee om? Wat is het verschil tussen een complicatie, incident en calamiteit? Hoe voorkom je herhaling? En wat vertel je de patiënt en diens naasten? In deze 75 minuten durende sessie bespreken we onder andere echte casuïstiek, root cause analysis, de IGJ en openheid na fouten. Jouw vragen en ervaringen zijn welkom!

Tijdens het DOO Fit to Perform helpen we jou met je eigen vitaliteit én je streven naar het leveren van goede zorg. In deze workshop laten we alvast zien wat je zoal zelf kunt doen en hoe je geholpen kunt worden door je opleiding en afdeling.

Veel artsen vinden het een grote uitdaging: hoe reageer ik wanneer mijn patiënt of diens naaste boos wordt? En hoe help ik die boosheid verminderen, zodat ik alsnog een effectief gesprek kan voeren? Tijdens deze workshop krijg je bruikbare handvatten waarmee je boosheid de baas wordt. We werken daarbij met voor jou relevante casuïstiek en een professionele trainingsacteur.

Cultuur… iedereen weet dat de cultuur kan verschillen van afdeling tot afdeling, of vanopleiding tot opleiding. We weten allemaal dat het bestaat, maar toch lijkt cultuur eenongrijpbaar of zelfs vaag begrip. In deze workshop leer je basisprincipes over cultuurwaardoor cultuur concreet en praktisch wordt. We leren kijken naar de patronen die culturenvormen. Daarnaast bieden we handvatten om invloed uit te oefenen op de cultuur in jouwopleiding.

Stel je hoge eisen aan jezelf? Vergelijk jij jezelf met anderen? Stel je wel eens uit wat je veel eerder wil beginnen? Noemen mensen je wel eens een perfectionist? In deze workshop verken je je eigen perfectionisme, kom je meer te weten over wat het eigenlijk is en verkrijg je aan de hand van oefeningen inzicht over hoe dat bij jou werkt én tools die grip geven op jouw perfectionisme.

Opleidingsdagen in het verleden

Meer info?