Workshop Hot Moments Intervisie

Schrijf je nu in

Team Strategie en Beleid van Onderwijs en Docentprofessionalisering nodigt u uit voor de workshop Mixed Classroom Hot Moments Intervisie

Tijdens (studie)groepsonderwijs waar we met verschillende standpunten of werkwijzen omgaan, kunnen zich onverwachte en ongemakkelijke gebeurtenissen voordoen. Lee Warren en Jude Carroll noemen dit "hot moments" of momenten waarop "de - vaak conflictueuze - gevoelens van mensen tot een punt stijgen dat het lesgeven en leren bedreigt". Hoe ga je om met deze momenten? Hoe zet je deze om in een “leermoment”?

In deze bijeenkomst gaan we door middel van intervisie met elkaar in op de eigen casuïstiek. Daarnaast brengen we inzichten in uit onderzoek en praktijk.

Voor wie

De workshop is voor tutoren en andere docenten die lesgeven aan groepen studenten. Deze workshop is kosteloos voor medewerkers die onderwijstaken hebben in het VUmc geneeskunde curriculum en de (bio)medische masteropleidingen.

Data

De workshop vindt plaats op dinsdag 25 april as., 13.30-15.30 uur in één van de VU-gebouwen (exacte locatie volgt).

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Martin Verloop van Medische Psychologie, locatie VUmc.

Inschrijven

Inschrijven kan via docentprofessionalisering@vumc.nl, graag met vermelding van uw volledige initialen en personeelsnummer.

Voor deze cursus hanteren wij een minimum aantal deelnemers van 5 en maximum 7.

(Vol = Vol).

Prijs

Deze workshop is kosteloos voor medewerkers die onderwijstaken hebben in het VUmc geneeskunde curriculum en de (bio)medische masteropleidingen.