DOO - Fit to Perform

Schrijf je nu in

Vitaliteit is onderdeel van je professionaliteit. Dit is het uitgangspunt van deze module. Bevlogen, energieke dokters functioneren en presteren beter, en met meer werkplezier. Vitale dokters leveren ook de beste patiëntenzorg. Reden genoeg om vitaliteit hoog op de agenda te zetten.

In deze basiscursus verkennen we vitaliteit in relatie tot professional performance. Je maakt kennis met methoden om je eigen vitaliteit in relatie tot je werk- en leefomgeving te analyseren. Je krijgt (meer) inzicht in je eigen vitaliteit, verkent wat voor jou de belangrijkste energiegevers en –vreters zijn, leert over (de effectiviteit van) vitaliteit verhogende interventies en over de bewezen effecten van (gebrek aan) vitaliteit op de patiëntenzorg. Je maakt een eigen performance- en vitaplan.

Waaruit bestaat de cursus?

  • Kennisoverdracht over professional performance en vitaliteit;
  • Reflectie en uitwisseling over je eigen functioneren in termen van de drie pijlers van professional performance;
  • Oefeningen ter verkenning van eigen vitaliteit, energiebronnen en energievreters;
  • Uitwisselen van ervaringen, tips en best practices voor behoud en bevordering van vitaliteit;
  • Opstellen van een (beknopt) individueel performance- en vitaplan.

Praktisch

Doelgroep

De cursus is geschikt voor alle aiossen.

Cursusduur en opzet

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Deelname aan alle dagdelen is verplicht. Het is niet mogelijk om dagdelen afzonderlijk te volgen.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aiossen als opleiders.

Trainingen 2024

Training 1: 12 april en 26 april
Training 2: 8 nov en 22 nov

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen voor deze 2-daagse cursus € 600.

Locatie

Volgt (extern/buiten Amsterdam UMC)

Docenten

Prof. dr. M.J.M.H. Lombarts, Leidinggevende Professional Performance & Compassionate Care, Department of Medical Psychology

 Rosa Bogerd, PhD candidate Professional Performance & Compassionate Care, Department of Medical Psychology

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de button 'inschrijven' kun je je inschrijven. Na afronding van je inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van je inschrijving van noreply@parthen.nl  Ca.2 weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 750 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.