DOO - COSTA

Schrijf je nu in

Maak je ingewikkelde interacties mee in je werk als aios, en roepen die gevoelens van frustratie, onzekerheid of machteloosheid op? Situaties waarin je door omstandigheden niet kan zeggen wat je echt vindt, bijvoorbeeld bij meningsverschillen met opleiders, supervisoren en medisch specialisten? Voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, je persoonlijke ontwikkeling en toekomstige werkplezier is het belangrijk dat je over vaardigheden beschikt om optimaal te communiceren in lastige situaties. COSTA ondersteunt je daarbij.

Schrijf je nu in

Uw docent / trainer K.J. Nauta

COSTA staat voor: Complexe Situatie Training. Met deze training reiken we u praktische handvatten aan om effectieve communicatie en persoonlijk leiderschap in complexe situaties te bevorderen. Belangrijk is dat het bij communicatie niet gaat om wat goed of fout is, maar om wat effectief is. Dit kan per situatie en zelfs per persoon verschillen. Aan het einde van de cursus heeft u een dieper inzicht in de eigen kwalitetien en valkuilen. U beschikt over een set van inzichten en technieken om ingewikkelde situaties in de praktijk eerder te herkennen, beter te begrijpen en effectiever aan te pakken.

COSTA in beeld

Deze video maakt inzichtelijk hoe communicatie, samenwerken en persoonlijk leiderschap werkt

COSTA - Power to the aios

Quotes van deelnemers:

"Ik heb veel handige en praktische tips gekregen, waarvan ik in mijn praktijk duidelijk het effect heb bemerkt."

"Zeer nuttige cursus, met name ook vanwege bewustwording eigen rol in communicatie. Het werken met acteurs is heel leerzaam".

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

De cursus bestaat uit vier dagen, twee aaneengesloten startdagen en twee terugkomdagen na respectievelijk een en twee maanden. In de tussenperioden werken de deelnemers praktijkopdrachten uit, waarbij hun leerproces wordt ondersteund door een interactief digitaal platform.

Het doel van de training is de deelnemers praktische handvatten aan te reiken voor de vele lastige situaties die zij in hun praktijk tegenkomen. Belangrijk is dat het bij communicatie niet gaat om wat goed of fout, maar om wat effectief is. Dit kan per situatie en zelfs per persoon verschillen. De training is daarom zo opgezet dat de deelnemers zelf ervaren welke oplossingen in verschillende situaties voor hen het best werken. We maken daarvoor gebruik van ervaringsgerichte  leermethoden, zoals simulaties met trainingsacteurs, interactieve demonstraties en intervisievormen.

Intensieve begeleiding door ervaren trainingsacteurs, coaches, medisch specialisten en artsen staan garant voor een maximaal leereffect. Ter ondersteuning wordt een aantal theoretische modellen gepresenteerd, onder andere op het gebied van regie houden in gesprekken, omgang met conflicten en grensoverschrijdend gedrag, het doorbreken van lastige interactiepatronen en onderhandelen. De aanwezigheid van medisch specialisten als trainers garanderen dat de aangeboden oplossingen ook 100 %  aansluiten bij de praktijk en cultuur van het ziekenhuis.

Leerdoelen

Inzichten:

 • - De deelnemer leert meer over interpersoonlijke dynamiek in complexe interacties;
 • - De deelnemer leert meer over zijn/haar eigen gedrag in complexe situaties, specifiek:
  • o   welke situaties hij/zij lastig vindt en waarom

   o   de automatische reacties en non-verbale gedragingen

   o   kwaliteiten en valkuilen in communicatie

   o   effect van gedrag op anderen

   o   waarom gedrag in een bepaalde situatie wel of niet effectief is.

Vaardigheden:

- De deelnemer leert verschillende gesprekstechnieken om regie te houden in lastige interacties;

- De deelnemer leert technieken om conflicten in de praktijk op te lossen;

- De deelnemer leert technieken om grensoverschrijdend gedrag te stoppen;

- De deelnemer leert hoe interacties beïnvloed kunnen worden (bijvoorbeeld het doorbreken van vastgelopen communicatieprocessen);

- De deelnemer leert strategieën voor effectieve omgang met hiërarchische interacties.

Literatuur
Op de eerste dag krijgen de deelnemers het boek "De Alles Arts' uitgereikt. Dit boek is geschreven door trainers van COSTA. Het is een handleiding voor alle lastige situaties die je als arts in de praktijk kunt tegenkomen. De inhoud bestaat uit de theorie van de cursus, en veel casus-beschrijvingen door artsen uit het veld met praktische handvatten en oplossingen. NB: het boek is inbegrepen in de cursusprijs en hoeft dus niet besteld te worden!

Klik hier voor link boekpresentatie 'De Alles Arts" 


 •   

Voorbereiding en toetsing

Toetsing in de vorm van feedback wordt gebruikt om de aios bewust te maken van zijn of haar leerproces. Bij een voldoende participatie tijdens de cursus, volgt een digitaal certificaat dat opgenomen dient te worden in het portfolio. Aan de opleider en de aios zelf is vervolgens de verantwoordelijkheid om de verdere ontwikkeling op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit vorm te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aiossen als opleiders.

Locatie

De cursus vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokseiland te Amsterdam (nabij het Centraal Station).

Cursusdata 2023

Cursus 1: 6 en 7 maart, 11 april en 11 mei

Cursus 2: 27 en 28 maart, 24 april en 23 mei

Cursus 3: 4 en 5 september, 9 oktober en 9 november

Cursus 4: 25 en 26 september, 26 oktober en 21 november

Cursus 5: 16 en 17 oktober, 13 november en 14 december

Cursus 6:  6 en 7 november, 4 december en 9 januari 2024

Kosten

Deze cursus is beschikbaar voor alle aiossen van Amsterdam UMC en externe (regio) ziekenhuizen.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos, externe aiossen betalen 1.250 Euro.

Locatie

Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Maximaal aantal deelnemers

16

Programmaleider

Dhr. Drs. K.J. Nauta
Mevr. Drs. D. Roosdorp, Vice Programmaleider

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de inschrijfbutton 'inschrijven' kun je je inschrijven. Per kalenderjaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Na registratie volgt een bevestiging van de inschrijving. Ca.2 weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 1.250 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.

Meer informatie? Vraag het aan

Klaas Nauta

 1. Is het gevoel van onmacht of frustratie bij samenwerking met een andere discipline (verpleegkundige...
  Bekijk