DOO - COSTA

Schrijf je nu in

Maakt u ingewikkelde interacties mee in uw werk als AIOS, en roepen die gevoelens van frustratie, onzekerheid of machteloosheid op? Situaties waarin u door omstandigheden niet kan zeggen wat echt vindt, bijvoorbeeld bij meningsverschillen met opleiders, supervisoren en medisch specialisten? Voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, uw persoonlijke ontwikkeling en toekomstige werkplezier is het belangrijk dat u over vaardigheden beschikt om optimaal te communiceren in lastige situaties. COSTA ondersteunt u daarbij.

Inschrijven

Uw docent / trainer K.J. Nauta

COSTA staat voor: Complexe Situatie Training. Met deze training reiken we u praktische handvatten aan om effectieve communicatie en persoonlijk leiderschap in complexe situaties te bevorderen. Belangrijk is dat het bij communicatie niet gaat om wat goed of fout is, maar om wat effectief is. Dit kan per situatie en zelfs per persoon verschillen. Aan het einde van de cursus heeft u een dieper inzicht in de eigen kwalitetien en valkuilen. U beschikt over een set van inzichten en technieken om ingewikkelde situaties in de praktijk eerder te herkennen, beter te begrijpen en effectiever aan te pakken.

COSTA in beeld

Deze video maakt inzichtelijk hoe communicatie, samenwerken en persoonlijk leiderschap werkt

COSTA - Power to the aios
Vandaag op het COSTA-programma: oefenen met acteurs

Quotes van deelnemers:

"Ik heb veel handige en praktische tips gekregen, waarvan ik in mijn praktijk duidelijk het effect heb bemerkt."

"Zeer nuttige cursus, met name ook vanwege bewustwording eigen rol in communicatie. Het werken met acteurs is heel leerzaam".

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

De cursus bestaat uit vier dagen, twee aaneengesloten startdagen en twee terugkomdagen na respectievelijk een en twee maanden. In de tussenperioden werken de deelnemers praktijkopdrachten uit, waarbij hun leerproces wordt ondersteund door een interactief digitaal platform.

Het doel van de training is de deelnemers praktische handvatten aan te reiken voor de vele lastige situaties die zij in hun praktijk tegenkomen. Belangrijk is dat het bij communicatie niet gaat om wat goed of fout, maar om wat effectief is. Dit kan per situatie en zelfs per persoon verschillen. De training is daarom zo opgezet dat de deelnemers zelf ervaren welke oplossingen in verschillende situaties voor hen het best werken. We maken daarvoor gebruik van ervaringsgerichte  leermethoden, zoals simulaties met trainingsacteurs, interactieve demonstraties en intervisievormen.

Intensieve begeleiding door ervaren trainingsacteurs, coaches, medisch specialisten en artsen staan garant voor een maximaal leereffect. Ter ondersteuning wordt een aantal theoretische modellen gepresenteerd, onder andere op het gebied van regie houden in gesprekken, omgang met conflicten en grensoverschrijdend gedrag, het doorbreken van lastige interactiepatronen en onderhandelen. De aanwezigheid van medisch specialisten als trainers garanderen dat de aangeboden oplossingen ook 100 %  aansluiten bij de praktijk en cultuur van het ziekenhuis.

Leerdoelen

- Inzichten, vaardigheden en competenties

Literatuur
Op de eerste dag krijgen de deelnemers het boek "De Alles Arts' uitgereikt. Dit boek is geschreven door trainers van COSTA. Het is een handleiding voor alle lastige situaties die je als arts in de praktijk kunt tegenkomen. De inhoud bestaat uit de theorie van de cursus, en veel casus-beschrijvingen door artsen uit het veld met praktische handvatten en oplossingen. NB: het boek is inbegrepen in de cursusprijs en hoeft dus niet besteld te worden!

Klik hier voor link boekpresentatie 'De Alles Arts" 


  •   

Voorbereiding en toetsing

Toetsing in de vorm van feedback wordt gebruikt om de AIOS bewust te maken van zijn of haar leerproces. Bij een voldoende participatie tijdens de cursus, volgt een digitaal certificaat dat opgenomen dient te worden in het portfolio. Aan de opleider en de AIOS zelf blijft vervolgens de verantwoordelijkheid om de verdere ontwikkeling op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit vorm te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aios als opleiders.

Locatie

De cursus vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokseiland te Amsterdam (nabij het Centraal Station).

Cursusdata 2022

Cursus 3: 5 en 6 september, 10 oktober en 10 november
Cursus 4: 26 en 27 september, 27 oktober en 22 november
Cursus 5: 17 en 18 oktober, 14 november en 12 december
Cursus 6: 7 en 8 november, 6 december en 10 januari 2023

Kosten

Deze cursus is beschikbaar voor alle aiossen van Amsterdam UMC en externe (regio) ziekenhuizen.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos, externe aiossen betalen 1.250 Euro.

Locatie

Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Maximaal aantal deelnemers

16

Programmaleider

Dhr. Drs. K.J. Nauta
Mevr. Drs. D. Roosdorp, Vice Programmaleider

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit
Barbara Franken-Klinkenberg
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Via de inschrijfbutton 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per academisch jaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Na registratie volgt een bevestiging van de inschrijving. Ca.2 weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient de cursist zich door een collega te laten vervangen en dit per mail aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum volgt een factuurvoor het volledige inschrijfgeld.

Meer informatie? Vraag het aan

Klaas Nauta

  1. Is het gevoel van onmacht of frustratie bij samenwerking met een andere discipline (verpleegkundige...
    Bekijk