Kwaliteitszorg: Advisering en Begeleiding

Alle opleidingen tot medisch specialist van Amsterdam UMC beschikken over een ‘eigen’ stafadviseur als vaste contactpersoon vanuit MVO Leerhuis. De stafadviseurs adviseren en begeleiden de opleidingen bij het optimaliseren van hun opleidingskwaliteit.

Breed en vraaggericht aanbod

Naast een breed aanbod - discipline overstijgende - cursussen en trainingen voor a(n)ios en medische staf, werken wij ook vraaggericht. Medisch specialisten, opleiders en a(n)iossen kunnen bij MVO Leerhuis terecht met vragen zoals:

  • Welke impact hebben landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld in regelgeving en speerpunten) op het opleiden van de artsen van de toekomst?
  • Hoe richten we ons kwaliteitsbeleid (ook regionaal) in?
  • Hoe kan ik evalueren als een opleiding een klein aantal aios heeft?
  • Wat kan ik doen met de resultaten van SETQ, D-rct, TeamQ?
  • Hoe kunnen we onze didactische scholing richten op onze groep?
  • Hoe kunnen we aiossen actief betrekken bij het opleiden?
  • Hoe beoordeelt de opleidingsgroep aiossen aan de hand van EPA’s?

COC, regionale COC, OOR NWN 

MVO Leerhuis adviseert de Centrale Opleidingscommissie (COC) en de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC op het gebied van kwaliteit en andere aspecten gerelateerd aan de opleiding tot medisch specialist.

Het MVO leerhuis stelt voor de Onderwijs en Opleidingsregio Noord West Nederland (OOR NWN) een stafadviseur beschikbaar die de rol van OOR coördinator vervult en daarmee tevens de secretaris van de regionale COC en het OOR bestuur is. Voor alle informatie over de OOR NWN kunt u terecht op de regionale website.