Bij-en nascholingen professionalisering

Vakinhoudelijke ontwikkeling op gebied van zorg en patiëntveiligheid.

Amsterdam UMC biedt  inspirerende en moderne vakinhoudelijke bij- en nascholingsprogramma’s (kort- en langdurende) voor zorgprofessionals en onderzoekers op thema’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn klinisch redeneren, palliatieve zorg, vrouw-kind en acute en intensieve zorg.