31-03-2020
LET OP:
Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden voor de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen zijn verplicht dit in een vast format op de website te plaatsen, zodat de NZa de wachttijden automatisch kan monitoren.

De wachttijden in ons wachttijdenoverzicht worden maandelijks bijgewerkt. We benadrukken dat het slechts een indicatie geeft van de wachttijd. Houdt u er rekening meer dat de wachttijd in individuele gevallen sterk kan afwijken. Heeft u bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaalde arts, dan kan het zijn dat de wachttijd langer is. Ook medische urgentie speelt een rol.

Voor u betekent dit dat wij u tot onze spijt geen toezeggingen kunnen doen over de wachttijd.

De wachttijden POLI zijn op basis van de 3e mogelijkheid per peildatum (actuele wachttijden). De wachttijden BEHANDELING zijn retrospectief (gemiddelde wachttijden van afgelopen 3 maanden). De wachttijden DIAGNOSTIEK zijn retrospectief (gemiddelde wachttijden van afgelopen 3 maanden).