Wachttijden in Amsterdam UMC, locatie VUmc

We werken hard om u zo snel mogelijk te kunnen helpen. Toch heeft ieder ziekenhuis te maken met wachttijden. Dat betekent dat u niet altijd direct terecht kunt voor een eerste afspraak, een onderzoek, behandeling of opname. We vinden het belangrijk de wachttijden zo kort mogelijk te houden. En helder te zijn over welke wachttijden bij ons gelden. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Wat is mijn wachttijd?

Waarom kan ik niet meteen terecht?

Wachttijden in het ziekenhuis ontstaan als u moet wachten tot er een plaats voor u vrij is op de verpleegafdeling, of ruimte in de operatiekamer. Voor een afspraak op de polikliniek is er vaak een wachtlijst voor een gesprek met een specialist of voor een bepaald type onderzoek, bijvoorbeeld een MRI-scan.

Amsterdam UMC is daarnaast een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat we veel specialistische, bijzondere onderzoeken en behandelingen doen. Soms zelfs als het enige ziekenhuis in Nederland. Hierdoor kan de wachttijd bij ons langer zijn dan bij andere ziekenhuizen.

Waarom zijn de wachttijden verschillend?

De wachttijden in ons wachttijdenoverzicht worden maandelijks bijgewerkt. Ze zijn dus altijd actueel. Toch blijven deze wachttijden altijd een gemiddelde voor de afdeling, de behandeling of het onderzoek. Heeft u een voorkeur voor een afspraak met een bepaalde arts? Dan kan het zijn dat de wachttijd hierdoor wat langer wordt.

Wachttijd verkorten

Als het door uw medische situatie nodig is, kan uw huisarts met onze specialist overleggen om de wachttijd te verkorten. Zo kan een eerste afspraak voor bijvoorbeeld een diagnose eerder worden gepland. Na de diagnose bespreken we met u een behandelplan. Voor spoedeisende hulp zijn er geen wachttijden. Daar wordt u altijd direct geholpen.

Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met ons. Misschien kunt u sneller geholpen worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken. Dit heet de Treeknorm. Voor een eerste afspraak op de polikliniek en diagnostiek is de maximaal acceptabele wachttijd 4 weken. Voor een behandeling is dit 7 weken.

Naar het wachttijdenoverzicht