Het Amsterdams Taalakkoord

De ondertekening

Op maandagmiddag 29 januari zijn, op uitnodiging van de gemeente Amsterdam, verschillende organisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam bij elkaar voor de ondertekening van Het Amsterdams Taalakkoord. VUmc tekent mee! Van de Amsterdamse bevolking zijn ongeveer 1 op de 9 mensen onvoldoende taalvaardig. De Amsterdamse beroepsbevolking telt ongeveer 100.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.  Als Amsterdams ziekenhuis hebben wij ook te maken met patiënten en medewerkers die niet taalvaardig zijn. Met het oprichten van Taalpunt VUmc hebben wij een eerste stap gezet in het ondersteunen van deze groepen. De gemeente heeft ons via Taalpunt VUmc  benaderd om de huidige inzet nog extra kracht bij te zetten met de ondertekening van dit Taalakkoord. Over het antwoord hoefden we niet lang na te denken.  'Ja' natuurlijk! Chris Polman tekent uit naam van VUmc. 

Achtergrond 

De gemeente Amsterdam wil dat alle Amsterdammers goed kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat hiervan aan de basis. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Taal mag voor een persoon geen belemmering zijn in werk en persoonlijke ontwikkeling. Een leven lang leren is een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt zowel voor het behouden van werk als het verkrijgen van nieuw werk. Het beheersen van de Nederlandse taal is hierbij zeer belangrijk. Met de komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners neemt de afstand tussen laag- en hoogopgeleiden meer toe. Om deze afstand te verkleinen is het heel belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met een gezamenlijke aanpak gericht op het verhogen van taalvaardigheid. 

Samenwerking 

Het Amsterdams Taalakkoord is het middel om uitvoering te geven aan deze grote maatschappelijke opgave. Bij het behalen van de ambitie om samen de taalvaardigheid  van Amsterdammers te vergroten, heeft de gemeente de hulp en inzet nodig van alle betrokken en belanghebbende partners. Daarom richt dit Taalakkoord zich op de samenwerking met Amsterdamse uitvoeringsorganisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam.

Lees meer over het Amsterdams Taalakkoord op de website van Gemeente Amsterdam.

(bron: gemeente Amsterdam)