Asito Taalcafé

Het Asito Taalcafé is voor medewerkers van het schoonmaakbedrijf Asito die hun spreek- en leesvaardigheid van het Nederlands willen verbeteren. Voor een periode van een half jaar geeft een taalvrijwilliger twee keer per week les  aan een vaste groep.
Tijdens deze lessen worden alledaagse onderwerpen besproken en taalspelletjes gespeeld op de computer. De ontspannen en gezellige sfeer biedt een laagdrempelige manier van leren waardoor de deelnemers zekerder worden in het gebruik van de Nederlandse taal, hun woordenschat vergroten, oefenen met uitspraak en begrip en eerder hulp durven vragen.