Ziekte, behandeling en opname kunnen u voor problemen stellen. Zo kunt u het moeilijk vinden uw ziekte of handicap te verwerken. Het kan ook om praktische problemen gaan. Het maatschappelijk werk van ons ziekenhuis kan u tijdens de opname ondersteunen, begeleiden en advies geven. In overleg met de arts kan een medisch-maatschappelijk werker bij de behandeling betrokken worden. Meer informatie vindt u in de folder medisch-maatschappelijk werk.