Onderzoek naar onze kwaliteit (CQ-index)

Jaarlijks doen wij samen met alle academische ziekenhuizen in Nederland het kwaliteitsonderzoek de Consumer Quality Index (CQ-index). In dit onderzoek staan twee vragen centraal: wat vinden onze patiënten van de kwaliteit van onze zorg? En: wat kunnen we verbeteren? Wij nodigen ieder jaar ruim 12.500 patiënten uit om mee te doen. Ook u kunt hiervoor een uitnodiging ontvangen.