Wat kunt u doen met uw klacht

Wilt u een klacht indienen? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. We zetten ze graag voor u op een rij.

Bespreken met direct betrokkenen

We vragen u uw klacht als eerste direct te bespreken met de betrokken medewerker(s) of de leidinggevende van de afdeling. Zo kunt u samen bespreken wat er gebeurd is. Hopelijk kunnen we direct uw ontevredenheid wegnemen.

Klacht bij servicecentrum patient & zorgverlener

Het kan gebeuren dat we uw onvrede niet direct kunnen wegnemen. Of dat u niet in gesprek wilt met de direct betrokkenen. In dat geval kunt u naar ons servicecentrum patient & zorgverlener gaan. De medewerkers van dit centrum luisteren naar u en denken mee over mogelijke oplossingen. Ook nemen zij uw klachtenmelding aan. Met deze melding geeft u een signaal af zonder dat uw een reactie verwacht. Tot slot kunnen onze medewerkers van het servicecentrum u in contact brengen met de klachtenfunctionaris.

U kunt uw op- en aanmerkingen ook per e-mail of er brief naar het servicecentrum sturen. Gebruik hiervoor het (digitale) klachtenformulier (download). Zo vergeet u niets.

Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend per post naar ons servicecentrum patient & zorgverlener sturen:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum P&Z, medisch dossier
PK 0 hal 08
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar klachten@vumc.nl.

Na ontvangst nemen we binnen enkele werkdagen (telefonisch) contact op. Al uw signaleringen registreren wij anoniem.

Klacht bij klachtenfunctionaris

U kunt ook naar onze klachtenfunctionaris gaan. Onze klachtenfunctionaris is onpartijdig. Hij of zij luistert naar u en begeleidt u zo goed mogelijk bij het oplossen van uw onvrede. Als dat nodig is kan de klachtenfunctionaris helpen bij het gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener(s). Zo kan hij of zij het gesprek regelen. Of u tijdens het gesprek begeleiden. Samen met u willen we binnen ongeveer zes weken tot een oplossing voor uw klacht komen. Deze periode kunnen we na afstemming met u verlengen tot maximaal tien weken.

Contactgegevens klachtenfunctionarissen:

Postadres:
Amsterdam UMC, locatie VUmc
T.a.v. Zorgsupport, klachtenfunctionaris 
Postbus 7057 1007 MB Amsterdam 

T: (020) 444 0700/444 3555 
E:klachten@vumc.nl

De klachtenonderzoekscommissie

Heeft de inzet van ons servicecentrum of onze klachtenfunctionaris niet geholpen? Dan kunt u naar de klachtenonderzoekscommissie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het duidelijk en puntsgewijs omschrijven van uw klacht. De klachtenfunctionaris stuurt uw schriftelijke klacht en alle bijbehorende informatie met uw toestemming door naar de klachtenonderzoekscommissie. Na ontvangst van uw klacht stelt deze commissie een onafhankelijk onderzoek in. Hierna geeft de commissie een oordeel over uw klacht. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw brief of klachtenformulier krijgt u een ontvangstbevestiging. De klachtenonderzoekscommissie behandelt uw klacht meestal binnen 6 weken. Deze periode kan in overleg met u worden verlengd. Bijvoorbeeld als de commissie meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen. Klik hier voor de hele klachtenregeling en procedure (pdf).

Andere instanties

U kunt met uw klacht ook bij instanties buiten ons ziekenhuis terecht.

Cliëntenbelang Amsterdam

U kunt contact opnemen met Clientenbelang Amsterdam. Dit is een onafhankelijke organisatie die met u kijkt wat er met uw klacht kan gebeuren. Meer informatie vindt u op de website:www.clientenbelangamsterdam.nl

De Geschillencommissie Zorg

Kan uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc? Dan is er sprake van een geschil. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. U kunt uw klacht alleen rechtstreeks aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen als u van mening bent dat u uw klacht niet samen met ons kunt oplossen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl.