Prof. dr. Pim Teunissen

Pim Teunissen
Gynaecoloog-perinatoloog
Er voor mensen zijn wanneer ze hulp nodig hebben, dat maakt mijn werk mooi en uitdagend. Als specialist op het gebied van zwangerschappen en bevallingen met een hoger risico op complicaties, doe ik mijn best om zowel de afloop als de ervaring goed te laten zijn. Dat vraagt kennis, vaardigheid, een goed team én een goede samenwerking met de patiënte en haar partner. Daar zet ik me voor in.

Specialist sinds 2014 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2010

Aandachtsgebieden

  • Hoog-risico verloskunde
  • Onderzoek naar opleiden van zorgprofessionals

Opleiding

  • Medisch Centrum Alkmaar,
  • VUmc, Amsterdam
  • BC Women's Hospital in Vancouver, Canada

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek gaat over de manier waarop zorgverleners leren van hun werk. Om goede zorg te kunnen verlenen moeten we allemaal goed opgeleid worden en blijven leren. Onderwijs moet leren van het werk optimaal ondersteunen. Door mijn onderzoek probeer ik duidelijk te krijgen hoe die afstemming verbeterd kan worden.

Gepromoveerd op onderwerp

  • In 2009 ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het onderwerp 'Werkplekleren in de opleiding tot medisch specialist'. Sinds 2017 ben ik hoogleraar 'werkplekleren in de gezondheidszorg' bij de Universiteit Maastricht.