Prof. dr. Hanneke de Vries

Hanneke de Vries
Gynaecoloog-perinatoloog Opleider arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog
'Het plezier dat ik ontleen aan deze baan is dat we in de loop van de jaren steeds meer te bieden hebben voor de patiënten met in het verleden of op dat moment ernstige complicaties in de zwangerschap. Door onderzoek, nauw netwerk binnen het ziekenhuis boeken we steeds verdere vooruitgang. Door opleiderschap van assistenten in opleiding kan ik een steentje bijdragen aan hun functioneren nu en later als klare gynaecoloog.'

Specialist sinds 1988 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1988

Aandachtsgebieden

 • Verloskunde
 • Obstetrische high care
 • Maternale geneeskunde
 • Prepregnancy counseling, adviezen voorafgaand aan de zwangerschap in verband met aandoeningen die verhoogde kans geven op complicaties in de zwangerschap
 • Prenatale diagnostiek
 • Onderwijs, opleider arts assistenten in opleiding
 • Training acute situaties
 • Hypertensieve ziekten en zwangerschap
 • Wetenschappelijke studies in de zwangerschap (zenuwstelsel en bewegingsapparaat, hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap)

Opleiding

 • UMCG, Groningen
 • Maria Stichting, Haarlem

Wetenschap - onderwijs

Onderzoek gericht op twee gebieden: 1.zwangerschapsvergiftiging (adviezen om herhalingskans te verlagen, stollingsonderzoek ter aanvulling van het advies, uitleg huidige kennis, verwerking) 
2. stoornissen aan foetale hersenen (met echoscopie en MRI) en bewegingsapparaat.(met echoscopie). Speciale aandacht voor kinderen voor de geboorte met verhoogde kans op het krijgen van hersenschade door complicaties in de zwangerschap en afwijkingen in de beweging door aangeboren afwijkingen of problemen in de zwangerschap.

Onderwijs aan: 
studenten geneeskunde en bewegingswetenschap  jaarlijkse cursus foetale motoriek met behulp van interactieve blackboardcursus en gezamenlijke discussie over bereikte kennis over foetale motoriek en begeleiden wetenschappelijke stages. Assistenten (niet) in opleiding tot gynaecoloog.

Leerstoel

 • Foetale ontwikkelingsneurologie (2003)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Development of Specific Movement Patterns in the Human Fetus (1987)

Doceert in

 • Hypertensieve afwijkingen in de zwangerschap Ontwikkeling in foetale bewegingen en hersenen

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE
 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • UMCU, Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • jaar full-time artsonderzoeker voor stollingsonderzoek bij zwangerschapsvergiftiging, Pfizer B.V.
 • Bekostiging MRI's in kader van Fetal Brain Imaging studie (FBI) ONWAR

Wetenschappelijke publicaties