Richard de Vries
MDL-arts
Belangstelling voor persoonlijke zaken van de patiënt op een open, solide, betrokken en enthousiaste wijze. Extra aandacht voor onderwijs-en opleiding van jonge [aanstaande] collega's, wil aldus graag vakkennis inclusief de besliskundige en communicatieve aspecten overdragen.

Specialist sinds 1982 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2011

Aandachtsgebieden

  • Leveraandoeningen

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • UMCG, Groningen

Wetenschap - onderwijs

Gepromoveerd op onderwerp

  • Pathofysiologie van de TSH- en prolactinesekretie (1982)

Doceert in

  • MDL
  • Leveraandoeningen

Werkt samen met kennisinstellingen

  • AMC, Amsterdam

Nevenfuncties

  • Lid concilium MDL
  • Lid onderwijscie NVMDL