De gegevens die over u worden opgeslagen, worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Wij hebben uw toestemming nodig

Voor het samenvoegen van uw patiëntendossier(s) is uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet samengevoegd.

Waarom zou ik toestemming geven?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde relevante gegevens in uw dossier dan kan uw behandeling sneller, veiliger en zorgvuldiger verlopen. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide locaties direct toegang tot uw gegevens.

Lees meer over het samenvoegen van deze dossiers.