Schadeclaims

Materiële schade

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij schade aan of verlies. Daarom adviseren wij u ook om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. U kunt ons wel aansprakelijk stellen als:

  • Er spullen kapot of kwijt zijn, waar u tijdens uw verblijf niet zonder kunt. U kunt dan denken aan een bril, prothese of nachtkleding.
  • U meent dat de vermissing of schade te wijten is aan schuld of nalatigheid van VUmc.

In deze gevallen kunt u schriftelijk een aansprakelijkheidsstelling indienen. U kunt hiervoor het Meldingsformulier beschadiging/vermissing eigendommen en niet-medische claims van patiënten en bezoekers gebruiken. U kunt uw verzoek sturen naar het servicecentrum patiënt & zorgverlener, per mail: zorgsupport@vumc.nl of per post.

Letselschade

Indien u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van onzorgvuldig verwijtbaar medisch handelen binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen. Een aansprakelijkstelling moet schriftelijk worden ingediend. U kunt uw brief met toelichting sturen naar het Servicecentrum patiënt & zorgverlener.

U kunt ook een schademeldingsformulier voor letselschade gebruiken. Het formulier is verkrijgbaar bij het Servicecentrum patiënt & zorgverlener. Na ontvangst van uw schadeclaim sturen wij een ontvangstbevestiging toe en informeren wij u over het verloop van het schadeclaimtraject.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum p&z
PK 0 hal 08
postbus 7057
1007 MB Amsterdam