Klachten & claims

Onze medewerkers zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft. Of dat de behandeling, verzorging of begeleiding niet is zoals u verwachtte. Dan kunt u een klacht indienen.

Zijn uw spullen kwijtgeraakt of kapotgegaan? Of vindt u dat u letsel heeft opgelopen door onzorgvuldige medische (be)handeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Voor meer informatie bekijk de folder Rechten en plichten.

Het klachtenbeleid van Amsterdam UMC staat beschreven in de Klachtenregeling Amsterdam UMC.