Huisregels voor een veilig en prettig ziekenhuis

Amsterdam UMC wil het verblijf voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Daarom geldt een aantal huisregels.

Anderhalve metersamenleving

In Amsterdam UMC houden we 1,5 meter afstand van elkaar. We nemen in dit kader de nodige maatregelen om een veilige verblijfs- en werkomgeving mogelijk te maken.

Toegang tot het ziekenhuis

Medewerkers betreden Amsterdam UMC op kantoortijden via de personeelsingangen. Buiten kantoortijden worden de gemaakte afspraken voor in- en uitgangen van Amsterdam UMC gevolgd.

Bezoekersregeling

De bezoekersregeling verandert regelmatig. Het actuele toegestane bezoek per patiënt per afdeling staat op de websites amc.nl en vumc.nl.

Beeld- en geluidsopnamen

Het maken van geluidsopnamen in het kader van de behandelrelatie is toegestaan voor privé gebruik. Bespreek dit met uw arts en licht de arts in over de geluidsopname. Openbaarmaking van deze geluidsopname mag alleen als de arts hier mee heeft ingestemd. Het maken van beeldopnamen (ook met mobiele devices en drones) is alleen toegestaan met nadrukkelijke toestemming van iedereen die wordt vastgelegd. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik. De opnames en de inhoud van de opnames mogen op geen enkele manier in de openbaarheid komen in welke vorm en op welk medium dan ook. Bij overtreding van deze regel kan u worden gevraagd de opnames aantoonbaar te vernietigen. In het uiterste geval kan de apparatuur in beslag worden genomen. Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met 2 uitdrukkelijke toestemming van de afdeling communicatie en de betrokkenen.

Algemene omgangsvormen

 1. In Amsterdam UMC gaan we respectvol met elkaar om. Agressief taalgebruik, lichamelijke agressie, intimidatie en discriminatie zijn niet toegestaan;
 2. Amsterdam UMC is een rookvrij gebied;
 3. In Amsterdam UMC is cameratoezicht aanwezig;
 4. Mobiel bellen mag, maar niet overal in de gebouwen. Waar het niet mag, staat dit duidelijk aangegeven;
 5. Op openbare plekken in Amsterdam UMC is het niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken;
 6. Bent u geen medewerker van Amsterdam UMC, patiënt, bezoeker of student? Meld u dan eerst bij de receptie of bij uw contactpersoon binnen Amsterdam UMC;
 7. Bent u bezoeker van een patiënt? U bent welkom tijdens de bezoektijden van de afdeling waar de patiënt verblijft. Met het oog op de rust mogen er in principe niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt;
 8. Voertuigen parkeren of stallen is voor eigen risico;
 9. Amsterdam UMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan auto’s, fietsen, motoren etc. die op het Amsterdam UMC-terrein worden neergezet. Dat geldt voor voertuigen in alle parkeergarages, op alle parkeerterreinen en in alle fietsenstallingen;
 10. Dieren mogen niet mee naar binnen. Vanwege de kans op infectieziekten zijn dieren niet welkom in Amsterdam UMC. Hulphonden en de kinderboerderijdieren vormen hierop een uitzondering;
 11. Neem geen dure spullen mee naar Amsterdam UMC. Diefstal komt ook in Amsterdam UMC voor. Berg waardevolle spullen in elk geval op in een kluisje of afsluitbare kast;
 12. In Amsterdam UMC volgen we de regels voor de (brand)veiligheid;Bezoekers en externe werknemers volgen aanwijzingen van beveiligers van Amsterdam UMC en andere bevoegde medewerkers op;
 13. Gevonden voorwerpen graag afgeven bij de receptiebalies. Teruggevonden voorwerpen zijn af te halen bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis;
 14. Medewerkers van Amsterdam UMC en externe werknemers laten duidelijk zien wie ze zijn. Medewerkers van Amsterdam UMC dragen in het gebouw hun personeelsbadge (op locatie VUmc is het dragen van bedrijfskleding met een naamplaatje voldoende). Medewerkers van leveranciers en externe bedrijven dragen een badge of logo van hun eigen organisatie. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan;
 15. Externe werknemer? Vraag uw opdrachtgever naar de veiligheidsregels.