Hoe verloopt een bezoek bij de spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp (SEH) is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk voor eerste opvang bij acute medische problemen. Uw huisarts kan u doorverwijzen of u kunt in spoedgevallen zelf de SEH bezoeken.

Via de huisarts

Als u medisch advies of hulp nodig heeft, neem dan eerst contact op met uw huisarts. Als uw huisarts geen dienst heeft wordt u altijd doorverwezen naar een vervangende huisarts of huisartsenpost. Indien nodig verwijst de huisarts, of diens vervanger, u door naar de spoedeisende hulp.

Rechtstreeks naar de spoedeisende hulp

Het kan zijn dat u echt met spoed hulp nodig heeft. Natuurlijk kunt u dan rechtstreeks zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een ongeval of als u gezondheidstoestand het niet toelaat om te wachten op een huisarts.

Als u per ongeluk zonder verwijzing van uw huisarts naar de SEH komt terwijl het geen spoedsituatie betreft wordt u altijd gezien door een arts. In dit geval kan uw wachttijd voordat u geholpen wordt langer zijn.

Inschrijven

Bij binnenkomst op de SEH wordt u eerst door een administratief medewerker ingeschreven. Inschrijven is noodzakelijk omdat u dan geregistreerd bent als patiënt binnen VUmc. Met uw unieke patiëntnummer kunnen wij er voor zorgen dat al uw onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste wijze worden verwerkt.

Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

  • uw zorgverzekeringspas

  • eventueel verwijzing huisarts/ander ziekenhuis

Triage: vaststellen urgentie

Nadat uw status is samengesteld, wordt deze doorgegeven aan de triage-verpleegkundige. De triage-verpleegkundige is een gediplomeerd spoedeisende hulp verpleegkundige. Deze verpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten de ernst van uw situatie, ook wel triage genoemd. Daarna wordt u naar een behandelkamer gebracht voor verder onderzoek en behandeling of u wordt verzocht om in de wachtkamer plaats te nemen. Het kan zijn dat patiënten die na u zijn binnengekomen urgenter zijn en daarom eerder worden geholpen.

De wachttijd wordt, naast de urgentie van uw klacht, ook door andere factoren beïnvloed zoals:

  • De drukte op de spoedeisende hulp.

  • De beschikbaarheid van de arts van het betrokken specialisme.

  • Er werken meerdere specialisten naast elkaar, dus soms komt het voor dat een patiënt die na u binnen komt eerder geholpen wordt.

  • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is.

  • Het wegroepen van de arts in verband met een spoedgeval op de spoedeisende hulp of een andere zorgeenheid binnen het ziekenhuis.  

Als uw klachten gedurende uw verblijf op de SEH erger worden, vertel dit dan direct aan een arts of een verpleegkundige. Ook voor andere vragen kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.

Hoofdbehandelaar

De triage-verpleegkundige vertelt u ook welke arts uw hoofdbehandelaar wordt  De hoofdbehandelaar is de arts die tijdens uw behandeling volledig op de hoogte is van uw ziektebeeld en uw ziektebeloop en daarbij de regie heeft. De hoofdbehandelaar is uw aanspreekpunt. Naast de hoofdbehandelaar kunt u te maken krijgen met collega-specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken, behandelen en koppelen hun bevindingen terug naar de hoofdbehandelaar die uw aanspreekpunt blijft.

U bent aan de beurt

Wanneer u in de wachtruimte zit wordt u door een spoedeisende hulp verpleegkundige opgehaald en begeleid naar een behandelkamer. Deze verpleegkundige informeert u over het verdere verloop van de behandeling en start zo nodig de onderzoeken, zoals het afnemen van bloed en het maken van een hartfilmpje(ECG). De verpleegkundige is voor u het aanspreekpunt voor verpleegkundige en andere algemene zaken gedurende uw verblijf op de spoedeisende hulp. Door drukte op de spoedeisende hulp, kan het zijn dat de voor u verantwoordelijk verpleegkundige ergens anders aanwezig moet zijn. Hij/zij zal de zorg dan overdragen aan een collega.

Nadat de spoedeisende hulp verpleegkundige u heeft gezien zal de arts zo snel mogelijk komen. Deze arts zal de verdere behandeling en eventueel nog uit te voeren onderzoeken met u bespreken. Soms is het wenselijk dat een andere arts u ook beoordeelt. Dit kan uw verblijf op de spoedeisende hulp verlengen.

Uitslagen

Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u de uitslag ontvangt nadat u een onderzoek heeft ondergaan. Het duurt bijvoorbeeld gemiddeld ruim een uur voordat bloeduitslagen bekend zijn. Tevens kunnen er wachttijden zijn voor aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, een echografisch onderzoek of het maken van een CT-scan. De wachttijden voor het uitvoeren van onderzoeken is vaak afhankelijk van de al aanwezige patiënten en de patiënten die direct acute zorg nodig hebben.

Afhankelijk van de uitslagen van het onderzoek wordt een behandeling ingezet.

Kinderen op de SEH

Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd begeleid worden door één van de de ouders/voogden. Indien bij een kind onder de 12 jaar de medische situatie zodanig is dat directe hulp nodig is, kan de hulp ingezet worden zonder toestemming van de ouders/voogden. Kinderen tussen de 12 en 16 kunnen zelfstandig op de SEH behandeld worden indien dit in het belang van het kind is. Alle kinderen op de spoedeisende hulp worden, volgens de richtlijn van Kind in de Knel, van top tot teen onderzocht. De folder over Kind in de Knel ligt in de wachtkamer en u kunt de folder downloaden onderaan deze pagina.

Patiënten en begeleiders

Wij verzoeken u om in de behandelkamer te blijven tijdens uw verblijf op de spoedeisende hulp. Wanneer u liever in de wachtkamer wacht, wordt u verzocht dit te melden bij één van de verpleegkundigen, zodat we u altijd kunnen vinden en uw behandeling geen onnodige vertraging oploopt. In verband met de privacy van de andere patiënten, vragen wij u om niet onnodig over de afdeling te lopen.

Eten en drinken

Ook al lijkt het letsel klein, toch verzoeken we u met klem nuchter te blijven, dus niet eten of drinken, totdat de arts anders beslist.

In de wachtkamer staat een koffie- en theeautomaat. Wanneer u niet nuchter hoeft te blijven, kunt u  gebruik maken van deze gratis voorziening. Uiteraard staat deze automaat ook ter beschikking van overige bezoekers op de spoedeisende hulp.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis is een restaurant waar u kunt eten en drinken. Het restaurant is geopend tot 20.30 uur.

Klaar op de spoedeisende hulp, wat dan?

Na de eerste opvang en behandeling op de spoedeisende hulp zijn er diverse mogelijkheden voor het vervolgtraject.

Recept voor medicijnen gekregen?

Heeft u een recept voor medicijnen gekregen? Dan kunt u uw medicijnen ophalen bij de apotheek van VUmc.

De behandeling is afgerond

De onderzoeken en behandeling behoeven geen vervolg. U krijgt adviezen mee en in principe hoeft u geen arts meer te bezoeken. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. Mocht u toch onzeker zijn over het verloop van het herstel dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.

U wordt terugverwezen naar de huisarts

De arts geeft u het advies om de behandeling voort te zetten of te laten controleren door uw huisarts. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. U dient zelf de afspraak te maken met uw huisarts.

U wordt verwezen naar de polikliniek

De arts verwijst u naar een poliklinische afdeling voor vervolgonderzoek en behandeling. Dit kan de polikliniek van VUmc zijn, maar u mag natuurlijk ook een afspraak maken bij een ander ziekenhuis. Bij sommige poliklinieken van VUmc kunt u op de spoedeisende hulp al een datum en tijd afspreken. In alle andere gevallen krijgt u gegevens en telefoonnummer mee om zelf een afspraak te maken.

U wordt opgenomen in het ziekenhuis

De specialist kan het nodig vinden dat u opgenomen wordt op een van de zorgeenheden in het ziekenhuis. Eén van deze zorgeenheden is de acuteopnameafdeling. De afdeling acute opnames is voor alle volwassen patiënten die acuut (onverwacht) worden opgenomen in het ziekenhuis en normal care nodig hebben. Patiënten die meer specialistische zorg nodig hebben worden direct opgenomen op de specialistische zorgeenheden (IC, kinderafdeling, cardiologie).

Gastenverblijf

Familieleden van de patiënt kunnen voor overnachtingen eventueel gebruik maken van het gastenverblijf.

Vragen

Heeft u nog vragen? U kunt bij iedereen terecht met uw vragen. Wanneer diegene uw vraag niet kan beantwoorden verwijst deze medewerker u naar de juiste persoon. 
Alle medewerkers van VU medisch centrum streven ernaar u tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden.