U wordt bij uw eerste afspraak op de borstkankerpolikliniek gezien door een verpleegkundig specialist, co-assistent of een chirurg. Eerst is er een kort gesprek met vragen aan u over de klachten, gevolgd door lichamelijk onderzoek van de borsten en de oksels. Aansluitend volgt in principe aanvullend beeldvormend onderzoek zoals een mammografie of echo, eventueel direct met weefselafname voor diagnostiek.  U krijgt daar informatie over. U krijgt een belafspraak voor dezelfde middag voor de uitslag van de beeldvorming en het maken voor eventuele vervolgafspraken.

Op de polikliniek van het Amsterdam UMC Borstcentrum kunt u terecht bij klachten van de borst(en), als er een afwijking bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gevonden, voor een tweede mening over borstgerelateerde problemen of indien er een aanwijzing is voor een erfelijke/familiaire aanleg voor borstkanker.

Locatie

Deze polikliniek bevindt zich in de polikliniek chirurgische oncologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 – 444 11 00

Als u een klacht heeft van de borst(en), is het verstandig zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts zodat deze u kan verwijzen. .

Een verwijzing naar het Borstcentrum brengt voor u ongetwijfeld spanningen met zich mee. Wij bieden u hierin alle mogelijke steun door het bieden van optimale zorg, duidelijkheid en een contactpersoon bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. Het uitgangspunt van deze poli is om veilig en snel tot de diagnose te komen en spoedig te starten met behandeling (zo nodig).

Omdat ieder mens anders reageert op een dergelijke ingrijpende gebeurtenis, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden. De uitvoering van onderzoeken en eventuele behandeling is in handen van een ervaren toegewijd team met meerdere artsen en verpleegkundigen.

Samenwerking Flevoziekenhuis

De mammapoli van Amsterdam UMC en het Flevoziekenhuis te Almere werken nauw samen. Om de snelheid van het behandeltraject te verhogen vindt de operatie in principe in het Flevoziekenhuis plaats.

Intakegesprek en lichamelijk onderzoek

U wordt de eerste keer gezien door een verpleegkundig specialist, co-assistent en/of een chirurg. Eerst is er een kort gesprek met vragen aan u over de klachten, gevolgd door lichamelijk onderzoek van de borsten en de oksels. Aansluitend volgt in principe aanvullend beeldvormend onderzoek zoals een mammografie of echo, eventueel direct met weefselafname voor diagnostiek.  U krijgt daar informatie over.

U krijgt een belafspraak voor dezelfde middag voor de uitslag van de beeldvorming en het maken voor eventuele vervolg afspraken.

Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Dit onderzoek duurt ongeveer tien minuten. Het wordt soms als onprettig ervaren doordat de borst tussen twee plexiglasplaten wordt gedrukt om een goede afbeelding van het borstweefsel vanuit twee richtingen  te krijgen. Het samendrukken is vervelend, maar niet schadelijk. Bij het samendrukken kan het voorkomen dat er vocht uit de tepel komt. De radioloog beoordeelt de röntgenfoto. Ook als er al eerder een foto is gemaakt, wil de radioloog soms toch nog een foto maken om deze te vergelijken met de vorige.

Echografie en punctie/biopt

Vaak wordt de mammografie aangevuld met een echografisch onderzoek. Hierbij wordt de borst afgebeeld met behulp van geluidsgolven. Zo nodig worden er weefselcellen en/of vocht met behulp van een dunne naald afgenomen voor onderzoek (punctie). De patholoog beoordeelt de cellen en/of het vocht onder de microscoop. Het kan ook zijn dat er weefsel nodig is voor onderzoek. Met een dikkere naald wordt er dan een stukje weefsel weggenomen, dit noemen we een (histologisch) biopt. Een biopt wordt soms als onaangenaam ervaren. Om dit zoveel mogelijk te beperken krijgt u plaatselijke verdoving. Aanvullend kan een radioloog ervoor kiezen om naar de lymfeklieren in de oksel(s) te kijken en eventueel een punctie te doen van een lymfeklier. Een echografie met punctie/biopt duurt tien tot dertig minuten.

Het bespreken van de uitslag

De uitslag en de eventuele behandeling worden zo snel mogelijk besproken  door een chirurg in samenwerking met een verpleegkundig specialist of consulent. Zij zullen u hierbij begeleiden en zorgen voor een aanspreekpunt en snelheid tijdens dit proces. Het gehele behandelteam bestaat uit meerdere artsen van verschillende vakgebieden (disciplines) gespecialiseerd in borstaandoeningen, zoals oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten en chirurgen. Zij geven gezamenlijk een advies vanuit het multidisciplinair overleg.

Aanvullende onderzoeken

Het kan zijn dat er nog aanvullend onderzoek moet worden verricht zoals een MRI-scan van de borsten, een PET-scan en/of een biopt met behulp van een mammografie of MRI. De indicatie voor een extra onderzoek wordt per patiënt met het hele behandelteam besproken. Uw zorgverlener zal u hierover informeren.

Mijn Dossier Amsterdam UMC

Het is mogelijk om een (deel van) uw eigen dossier online in te zien. Deze optie kunt u activeren tijdens uw eerste polibezoek. Zo heeft u direct inzage in uw afspraken. Ook kunt u uitslagen van onderzoeken inzien. De uitslag wordt toegelicht tijdens uw afspraak met uw zorgverlener.

B.V. (Brian) Balgobind Radiotherapeut-oncoloog
Ellis Barbe
Ellis Barbé Patholoog
Joost Besseling Medisch oncoloog in opleiding
Adriaan Bins Medisch oncoloog