Rechten en plichten?

Als u meedoet aan een onderzoek, heeft u rechten en plichten. Op deze pagina vindt u uw belangrijkste rechten en plichten. Wilt u er meer over lezen? Bekijk dan de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Recht om zelf te beslissen over deelname (vrijwilligheid)

U bent nooit verplicht om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Het is altijd uw vrije keuze. Uw keuze heeft geen enkele invloed op uw behandeling en de kwaliteit van onze zorg aan u.

Recht op het ontvangen van informatie en het stellen van vragen

Voor, tijdens en na het onderzoek heeft u recht op informatie. Denk aan informatie over het doel van het onderzoek en de voor- en nadelen van deelname voor u. Uw arts behoort u die informatie te geven. 

Gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie kunt u de folder ‘Geen bezwaar?’ bekijken.

Recht op tussentijds stoppen met het onderzoek

U kunt altijd stoppen met het onderzoek. Ook als u heeft beloofd mee te doen en zelfs als u al begonnen bent met het onderzoek. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Tijdens wetenschappelijke onderzoeken verzamelen onze onderzoekers bepaalde gegevens. De gegevens die we verzamelen zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Uw gegevens krijgen daarom een nummer, uw naam wordt weggelaten. Wanneer de resultaten van een onderzoek worden gepubliceerd, zal daaruit nooit uw naam herleid kunnen worden.

Plichten

Naast rechten heeft u ook plichten. Zo moet u bij sommige onderzoeken nuchter verschijnen of de overgebleven medicijnen weer inleveren. Bijna elk wetenschappelijk onderzoek zorgt bovendien voor meer onderzoeken, controles en bezoeken aan het ziekenhuis. En dus voor tijd en inspanning van u. Het is belangrijk dat u zich aan de afspraken houdt. Alleen dan kunnen wij het onderzoek goed doen en zijn de uitkomsten betrouwbaar. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan zal uw arts uw deelname aan het onderzoek beëindigen en met u overleggen over de verdere behandeling.