Vragen over toegang tot Mijn Dossier door anderen

Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar), neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur).  Een medewerker controleert o.a. of u het ouderlijk gezag heeft over het kind. Alleen dan kunt u gemachtigdentoegang krijgen. Houdt bij de aanvraag behalve het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen Mijn Dossier-account krijgen. De gemachtigdentoegang kan dan blijven bestaan.
De gemachtigdentoegang wordt automatisch stopgezet bij 16 jaar. Vanaf 16 jaar kan gemachtigdentoegang opnieuw aangevraagd worden bij mondeling toestemmen van het kind. Hiervoor kunnen u en het kind samen telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur).  
Een medewerker stelt o.a. enkele controlevragen ter verificatie. Daarna geeft het kind toestemming voor gemachtigdentoegang. Houdt bij de aanvraag naast het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand.

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar en wilsbekwaam), vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Vergeet niet van allebei het BSN en legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een wilsonbekwame volwassen patiënt, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) Onze medewerker zal met u afstemmen of een machtiging mogelijk is en wat wij daarvoor nodig hebben.

Kan ik mijn machtiging (laten) intrekken?

Ja, via Mijn Dossier kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via ‘Instellingen’ à ‘Personaliseren’. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, wiens dossier u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te drukken.

Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?

Mijn Dossier is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, wordt onderdeel van dat dossier. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigdentoegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terechtkomt.

Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier-account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Dossier is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, is onderdeel van dat dossier.

Daarnaast geldt dat medische informatie vertrouwelijk is. Het is alleen via gemachtigdentoegang mogelijk te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor Mijn Dossier.

Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?

Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC en VUmc zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wel kunt u uw huisarts tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens die in Mijn Dossier te zien zijn. Dit gaat via de beveiligde website Share Everywhere.

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist wel?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt via een brief op de hoogte gehouden. Deze brief kunt u terugvinden in uw Dossier onder Berichten-> Brieven.