MS centrum - Informatie voor verwijzers

Verwijzen naar MS Centrum Amsterdam (Folder)

Bekijk de folder voor verwijzers

MS-MasterclasS

De MasterclasS is bedoeld voor neurologen en neurologen in opleiding met een speciale interesse in MS. De kleinschaligheid en praktische aanpak garanderen dat u de opgedane kennis na afloop goed kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Neurologie (11 punten).

De volgende editie van de Masterclass zal op donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019 plaatsvinden. Om het interactieve karakter van deze cursus te waarborgen, hebben wij plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Aanmelden: Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de MasterclassS in 2019 dan kunt u het aanmeldformulier invullen. 

Nadat u op de verstuurknop heeft geklikt, ziet u op de bedankpagina een tekst en een link naar de pdf met de door u ingevulde gegevens, die u kunt downloaden indien gewenst. Inschrijven wil nog niet zeggen dat u geplaatst bent voor de MasterclasS aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Na inschrijving nemen wij contact met u op.

Kosten deelname: deelnamekosten zijn euro 300,00 voor specialisten en euro 250,00 voor specialisten in opleiding.

De MS-MasterclasS wordt in 2019 mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal MS Fonds.

Logo nationaal msfonds

MS netwerk

Het MS netwerk Groot Amsterdam heeft per 1 februari 2018 een eigen website. Meer informatie kunt u terugvinden op: www.msnetwerkamsterdam.nl.

Aanvraag bepaling NAbs

Patiënten die neutraliserende antistoffen aanmaken tegen interferon-bèta (IFNß) doen dat in het algemeen pas na zes maanden IFNß gebruik.

Bij het Klinisch Chemisch laboratorium van VUmc kunnen we de neutraliserende activiteit meten. Hiervoor meten we Myxovirus resistance protein A (MxA) mRNA (RT-PCR) expressie na IFNß injectie. Bij patiënten met neutraliserende antistoffen blijft de MxA respons uit. Dit meten we minimaal vier uur na een IFNß injectie.

Als een patiënt bij een eerste test geen normale MxA respons vertoont en er dus aanwijzingen zijn op de aanwezigheid van neutraliserende antistoffen, dan adviseren we voor een definitieve uitslag het onderzoek na drie maanden te herhalen. Hierbij wordt dan ook een bloedafname gedaan voor de IFNß injectie.

NAbs bepaling aanvragen
U kunt een NAbs-test aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

PAXgene buizen
In PAXgene buizen kunnen de bloedafnames zonder problemen onbehandeld een nacht op kamertemperatuur worden bewaard cq ongekoeld worden verzonden.

Vragen
Bij vakinhoudelijke vragen contact opnemen met cbm.oudejans@vumc.nl.
Wij verstrekken aan collega laboratoria kleine voorraden PaxGene RNA buizen. U kunt hiertoe een mail sturen naar: i.schilders@vumc.nl