Regeling van spoedopnamen in Amsterdam

SIGRA-afspraken acute opnamen SIGRA-regio

SIGRA-afspraken acute opnamen:

  1. Over een acute patiënt die moet worden opgenomen, wordt door de verwijzend huisarts eerst contact opgenomen met het ziekenhuis waar de patiënt voor dezelfde aandoening reeds onder behandeling is of in het regio-ziekenhuis voor acute zorg. Overigens staat het de huisarts vrij eerst een ander ziekenhuis te bellen, bijvoorbeeld vanwege de voorkeur van een patiënt.
  2. Is er in het betreffende ziekenhuis geen mogelijkheid om de acute patiënt op te nemen, dan kan het ziekenhuis de huisarts vragen maximaal twee omliggende ziekenhuizen te bellen.
  3. Lukt een opname ook daar niet, dan wordt de acute patiënt, na telefonische aanmelding, door de huisarts gepresenteerd in het ziekenhuis waar de patiënt reeds onder behandeling is, dan wel in het regio-ziekenhuis voor acute zorg. Zo nodig draagt het betreffende ziekenhuis dan zorg voor overplaatsing naar elders.
  4. Indien de patiënt naar de mening van de huisarts dermate instabiel is, dat deze direct gestabiliseerd moet worden, dan wordt de patiënt direct naar de spoedeisende hulp van het regio-ziekenhuis voor acute zorg vervoerd en aldaar gestabiliseerd. De huisarts meldt de patiënt telefonisch aan bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Definities

Acute patiënt
Een persoon die onvoorziene en onmiddellijke gezondheidsbehoeften vertoont hetzij door een objectieve levens-, lidmaat of orgaanbedreiging, hetzij subjectief als zodanig ervaren. Presentatie: Presentatie op spoedeisende hulp of polikliniek van een ziekenhuis ter bevestiging/uitsluiting van diagnose/letsel.

Spoedeisende opname
Niet-geplande opname vanaf (verpleeg-)huisadres of vanaf Spoedeisende hulp ziekenhuis naar een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld na presentatie.

Regio-ziekenhuis voor acute zorg
De stad Amsterdam is onderverdeeld in 7 acute-zorg regio's. Elk ziekenhuis heeft de verantwoordelijkheid voor de acute patiënten die in haar regio wonen. Op basis van de postcode van de patiënt kan bepaald worden in welk ziekenhuis de patiënt altijd terecht kan voor acute opnamen. Zie onderaan deze pagina voor de postcoderegeling.

SIGRA-regio

Amsterdam UMC, locatie VUmc is verantwoordelijk voor SIGRA-regio E: Zuid, Zuideramstel (Rivierenbuurt en Buitenveldert) :1058 GH – 1058 GJ 1058 GL – 1058 GN 1058 HD – 1058 LT 1058 NA – 1058 NP 1058 PB – 1058 VC 1059 AA – 1059 EN 1059 SP – 1059 TS 1059 VN – 1059 XZ 1071 AA – 1071 ZZ 1075 AA – 1079 ZZ 1081 AA – 1083 ZZ

www.sigra.nl