Informatie voor verwijzers

Wilt u een patiënt verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc? Dat kan op verschillende manieren. Hieronder leest u wat de mogelijkheden en procedures zijn.

Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc

Verwijzen en het coronavirus

Gepubliceerd op: 30-04-2020

Start opschalen reguliere zorg Amsterdam UMC

Vanaf 4 mei 2020 start het Amsterdam UMC met het opschalen van de reguliere zorg. Deze datum is regionaal besproken en vastgelegd binnen het Roaz. De reguliere zorg wordt gedoseerd opgeschaald aangezien er de komende periode door de zorg voor onze Covid patiënten en de 1,5 meter maatregelen beperkte capaciteit beschikbaar is. De 1,5 meter maatregelen zijn nodig om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen. Gestart wordt met de meest noodzakelijke planbare zorg. Vervolgens wordt stap voor stap bekeken welke verbreding mogelijk is. Voor het opschalen van de reguliere zorg wordt de urgentielijst van het NZa gevolgd: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306624_22/1/

Voor u als verwijzer betekent dit dat u weer patiënten kunt verwijzen en onderzoeken kunt aanvragen waarvoor zorg binnen drie maanden noodzakelijk is. U kunt hiervoor de NZa classificaties volgen. Elke verwijzing en aanvraag wordt beoordeeld voordat er een afspraak wordt ingepland. Deze herbeoordeling wordt ook toegepast op patiënten die al op de wachtlijst staan.

De afgelopen weken is veel zorg gecontinueerd door de inzet van telefonische afspraken en het video consult. Om het volume van patiënten in het gebouw zo laag mogelijk te houden wordt vol ingezet op het continueren van deze wijze van zorg verlenen.

We houden u op de hoogte. Heeft u urgente vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwijst. Onze afdelingen, zowel op locatie VUmc als op locatie AMC, zijn telefonisch bereikbaar.

Meer informatie over het coronavirus op onze speciale webpagina, of op www.thuisarts.nl en www.nhg.org.

20-03-2020

Het Amsterdam UMC is druk bezig met de organisatie rondom de verscherpte maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Afspraken met patiënten worden verzet of omgezet naar een telefonisch consult als dat mogelijk is. Patiënten worden hierover geïnformeerd door de afdeling zelf. Voor spoedeisende zorg kunt u nog steeds bij ons terecht. Deze verwijsroute is ongewijzigd.
Verwijzingen zonder spoed worden uitgesteld en komen op een wachtlijst. Ook kan het enkele maanden duren voordat de patiënt bericht van ons ontvangt over de afspraak.

Mocht u toch problemen ondervinden in de bereikbaarheid van de afdeling waar u naartoe verwijst dan kunt u ook contact opnemen met de verwijscoördinator, Cécile Dekkers, via c.f.dekkers@amsterdamumc.nl   

Verwijsprocedure locatie VUmc

We hanteren een uniforme verwijsprocedure (spoed, regulier) voor de diverse specialismen. Daarnaast heeft ieder specialisme een contactpersoon voor verwijzers voor intercollegiaal contact.

Contactgegevens per specialisme

Informatie voor als u met (semi)spoed een patiënt wilt presenteren, verwijzen of overleggen met een specialist (voor welk specialisme dan ook) bij Amsterdam UMC, locatie VUMc

Verwijsinformatie per specialisme

Sommige specialismen en centra hebben aanvullende verwijsinformatie. Bekijk bij welke specialisme en centrum dit het geval is via de A - Z lijst

Verschuiving zorgaanbod

Amsterdam UMC wil de kwaliteit van de patiëntenzorg verder verbeteren door de zorg op één locatie te concentreren. Lees hier welke concrete gevolgen dit heeft.

Uw mening telt

Als u, als verwijzer, over uw ervaring of de ervaring van één van uw patiënten een reactie wilt geven zijn er verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen:

De artsen en zorgverleners van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Alle artsen en zorgverleners
Joost van den Aardweg
J.G. (Joost) van den Aardweg Longarts, Hoogleraar Longziekten, in het bijzonder Klinische Fysiologie (Universiteit van Amsterdam), Opleider longziekten (AMC en VUmc), Werkplekmanager Longfunctielaboratorium (AMC en VUmc)
Floor Abbink Kinderarts oncoloog
Laurien Aben Klinisch neuropsycholoog i.o.
Michiel van Agtmael
Michiel van Agtmael Internist-infectioloog, Hoofd sectie farmacotherapie
Layla Akhrif medisch maatschappelijk werker
C.P. Allaart Electrofysioloog-cardioloog
Wim Ang
Wim Ang Arts-microbioloog, Plaatsvervangend opleider medische microbiologie
Jouke Annema
Jouke Annema Longarts, research
Yolande Appelman
Y. (Yolande) Appelman Interventiecardioloog
Lucia Arwert
Lucia Arwert Internist-endocrinoloog
Hans Baaijen
Hans Baaijen Neurochirurg, Voorzitter werkgroep epilepsiechirurgie VUmc
Sander Bach
Sander Bach Arts-onderzoeker
Idris Bahce
Idris Bahce Longarts, Onderzoeker
M.A.B. Bakker - van der Jagt Radiotherapeut-oncoloog
Chris Bakker
Chris Bakker Hoofd verpleegkundige
Gea Bakker medisch maatschappelijk werker
J.J.H. (Jannet) Bakker Klinisch verloskundige, wetenschappelijk medewerker
Petra Bakker
Petra Bakker Gynaecoloog- Perinatoloog
Rinske Bakker Psycholoog
Roel Bakx
Roel Bakx Kinderchirurg
Jozefine Balcombe - Fennis medisch maatschappelijk werker
Ellis Barbe
Ellis Barbé Patholoog
Frederik Barkhof
Frederik Barkhof Hoogleraar en neuroradioloog
Wissam Beaino
Wissam Beaino Assistent professor
H. (Hanneke) Beaumont Maag-, darm- en leverarts
Jules Becher
Jules Becher Hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde Kinderrevalidatiearts
G.M.A. Beckers Kinderuroloog (FEAPU), Werkplekmanager poli urologie, Voorzitter werkgroep snijdende specialismen bij kinderen
Aartjan Beekman
Aartjan Beekman Hoofd afdeling Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc & Lid Raad van Bestuur GGZinGeest,
Esmee Beers-Vural
Esmee Beers-Vural Ziekenhuisarts KNMG
Frederike Bemelman
F. Bemelman Internist-nefroloog, Klinisch Immunoloog, Medisch Directeur van het niertransplantatie programma
Sebastiaan van der Bent
Sebastiaan van der Bent Dermatoloog in opleiding
Henk Berendse
Henk Berendse Neuroloog Opleider neurologie