Dr. O.R. Maarsingh heeft onderzoek gedaan naar continuïteit van zorg. Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op o.a. de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Dit jaar heeft dr. O.R. Maarsingh een subsidie binnengehaald bij ZonMw voor het doen van onderzoek naar continuïteit van zorg. Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.

Lees meer