NHG praktijkaccreditering

Vanaf 2010 heeft de Universitaire huisartsenpraktijk VUmc het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook wel NHG Praktijkaccreditatie genoemd. Met dit keurmerk laten we zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden en in onze praktijk blijvend en systematisch werken aan verbetering. Om hier voor in aanmerking te komen worden met enige regelmaat gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten (mogelijk heeft u hiervoor een vragenlijst ingevuld). Op basis hiervan worden jaarlijks plannen gemaakt om de praktijk verder te verbeteren. De NHG-praktijkaccreditatie is voor ons geen doel, maar een middel om te tonen dat wij continu werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij zijn uw opmerkingen en ideeën van belang, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. We horen uw opmerkingen graag! op: uhp@amsterdamumc.nl. De resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek zijn op de praktijk ter inzage.

Onderzoek naar continuïteit van zorg

Dr. O.R. Maarsingh heeft onderzoek gedaan naar continuïteit van zorg. Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op o.a. de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Dit jaar heeft dr. O.R. Maarsingh een subsidie binnengehaald bij ZonMw voor het doen van onderzoek naar continuïteit van zorg. Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.

Lees meer