NHG praktijkaccreditering

Vanaf 2010 heeft de Universitaire huisartsenpraktijk VUmc het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook wel NHG Praktijkaccreditatie genoemd. Met dit keurmerk laten we zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden en in onze praktijk blijvend en systematisch werken aan verbetering. Om hier voor in aanmerking te komen worden met enige regelmaat gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten (mogelijk heeft u hiervoor een vragenlijst ingevuld). Op basis hiervan worden jaarlijks plannen gemaakt om de praktijk verder te verbeteren. De NHG-praktijkaccreditatie is voor ons geen doel, maar een middel om te tonen dat wij continu werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij zijn uw opmerkingen en ideeën van belang, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. We horen uw opmerkingen graag! op: uhp@amsterdamumc.nl. De resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek zijn op de praktijk ter inzage.

Onderzoek naar continuïteit van zorg

Dr. O.R. Maarsingh heeft onderzoek gedaan naar continuïteit van zorg. Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op o.a. de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Dit jaar heeft dr. O.R. Maarsingh een subsidie binnengehaald bij ZonMw voor het doen van onderzoek naar continuïteit van zorg. Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.

Lees meer

Nieuwe praktijkhouder

Per 1 november 2019 is drs. J.F. Bastiaans benoemd tot interim hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Dit houdt in dat hij zijn taken als huisarts en tevens hoofd van de UHP per diezelfde datum over zal dragen aan huisarts mw. dr. K. Prince. Drs. Bastiaans is vanaf 1 november nog maar beperkt beschikbaar als huisarts voor de patiëntenzorg, hij zal een dag per week spreekuur blijven doen op een vaste dag, de woensdag.

Nieuwe collega’s

Wij zijn blij dat wij dit jaar al drie nieuwe collega’s hebben en gaan begroeten.

Per 1 januari 2020 is Nada Affara bij ons komen werken als huisarts.
Per 1 februari 2020 is Irma de Boer bij ons komen werken als doktersassistente.
Per 1 maart 2020 is Roos van den Bos bij ons komen werken als AIOS, zij zal tot 1 maart 2021 bij ons werkzaam zijn.