Nieuwe huisarts

Wij hebben een nieuwe huisarts! Haar naam is mevr. Anne de Leij en zij komt ons team versterken op dinsdag en vrijdag. Wij wensen haar veel succes en werkplezier bij ons in de praktijk.

Griepprik

De griepprik wordt dit najaar gegeven op donderdag 8 oktober van 8 tot 11 uur en vrijdag 9 oktober van 11 tot 16 uur.
De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels de deur uit. Heeft u die niet gekregen en komt u wel in aanmerking voor een griepvaccinatie, dan kunt u met de assistenten bellen.

Coronanieuws

In het kader van het coronavirus hebben wij de nodige maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo hebben wij tijdelijk geen inloopspreekuur meer.

Verder zijn de consulten met de artsen op die manier ingepland, dat er zo min mogelijk patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten. En de wachtkamer is zodanig ingericht dat de anderhalve meter afstand makkelijk te waarborgen is.
Wij vragen u om op tijd te komen en niet te vroeg. Indien mogelijk komt u dan s.v.p. alleen naar de huisarts.

Actuele informatie over het coronavirus en de verschijnselen van besmetting vindt u op www.thuisarts.nl/corona  en op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Namens ons hele team, bedankt voor uw begrip en veel sterkte.

NHG praktijkaccreditering

Vanaf 2010 heeft de Universitaire huisartsenpraktijk VUmc het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook wel NHG Praktijkaccreditatie genoemd. Met dit keurmerk laten we zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden en in onze praktijk blijvend en systematisch werken aan verbetering. Om hier voor in aanmerking te komen worden met enige regelmaat gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten (mogelijk heeft u hiervoor een vragenlijst ingevuld). Op basis hiervan worden jaarlijks plannen gemaakt om de praktijk verder te verbeteren. De NHG-praktijkaccreditatie is voor ons geen doel, maar een middel om te tonen dat wij continu werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij zijn uw opmerkingen en ideeën van belang, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. We horen uw opmerkingen graag! op: uhp@amsterdamumc.nl. De resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek zijn op de praktijk ter inzage.

Onderzoek naar continuïteit van zorg

Dr. O.R. Maarsingh doet onderzoek naar continuïteit van zorg. Ten behoeve hiervan deelt de assistente aan de balie vragenlijsten uit aan patiënten boven de 65 jaar. Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op o.a. de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Dit jaar heeft dr. O.R. Maarsingh een subsidie binnengehaald bij ZonMw voor het doen van onderzoek naar continuïteit van zorg. Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.

Lees meer

Nieuwe praktijkhouder

Sinds 1 november 2019 is mevrouw dr. K. Prince hoofd van de UHP. Zij is de opvolger van drs. F. Bastiaans. Drs. Bastiaans heeft voortaan op woensdag spreekuur.

Nieuwe collega’s

Dit jaar hebben we drie nieuwe collega’s..

Per 1 januari 2020 is Nada Affara bij ons komen werken als huisarts.
Per 1 februari 2020 is Irma de Boer bij ons komen werken als doktersassistente.
Per 1 maart 2020 is Roos van den Bos bij ons komen werken als AIOS, zij zal tot 1 maart 2021 bij ons werkzaam zijn.