Hoe verloopt de behandeling van een schisis?

Het schisisteam van VUmc/ACTA begeleidt kinderen met schisis en hun ouders/verzorgers. Doel van de behandeling van schisis is het zo goed mogelijk herstellen van de functies van gezicht en mond van uw kind.

Wie zijn de behandelaars van uw kind?

De kinderarts en de plastisch chirurg stellen de diagnose bij uw kind. De behandeling van een schisis vereist de samenwerking van een aantal specialisten. Omdat een schisis ook gevolgen kan hebben voor het gehoor, de spraak, de neus en de ontwikkeling van tanden, kiezen en kaken, zijn ook specialisten op dit gebied betrokken bij de behandeling van uw kind.   

Het schisisteam bestaat daarom uit:

 • Een plastisch chirurg die de lip en het gehemelte sluit en lip- en neuscorrecties uitvoert.

 • Een orthodontist die zo nodig door middel van plaatjes en beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen kan corrigeren.

 • Een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts), die het gehoor controleert, oorontstekingen en neusproblemen behandelt en de functie van het gehemelte beoordeelt.

 • Een kindertandarts (tandarts pedodontoloog) die waar nodig de tanden en kiezen van uw kind controleert en herstelt.

 • Een logopedist die de spraak/taal onderzoekt en behandelt. Bij voedingsproblemen kan hij/zij u helpen met oefeningen en adviezen.

 • Een kaakchirurg, die zo nodig operatief de kaakspleet en de stand van tanden en kaken corrigeert.

 • Een verpleegkundige, die beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen en voor steun bij praktische zaken.

 • Een medisch maatschappelijk werker, die bij psychische of sociale problemen van ouders of kind adviezen geeft.

 • Een kinderarts die onderzoekt of er naast de schisis nog andere afwijkingen zijn, adviseert bij voedingsproblemen, luchtweginfecties behandelt en beoordeelt of de algehele gezondheidstoestand van het kind operatieve ingrepen toelaat.

 • Een klinisch geneticus, die kijkt naar mogelijke erfelijke factoren als oorzaak van de schisis. Hij/zij onderzoekt of de schisis een onderdeel is van een complexere aandoening en of bij een mogelijk volgend kind de kans op herhaling van een schisis aanwezig is.

Tijdpad van behandeling

Hieronder ziet u een globaal tijdschema voor de behandeling van verschillende soorten schisis.

 • Ca. 3 maanden: lipsluiting
 • Ca. 9 maanden: sluiting zachte gehemelte
 • 1-7 jaar: gehooronderzoek en buisjes
 • 1-7 jaar: logopedie en pharynxplastiek
 • 7-10 jaar: sluiting harde gehemelte
 • 7-10 jaar: bottransplantaat kaakspleet
 • 6 jaar en 10-16 jaar: orthodontie
 • 15-18 jaar: verdere definitieve correcties

De behandeling kunnen aanpassen. Behalve op de kalenderleeftijd letten we ook op de biologische leeftijd van uw kind, dat wil zeggen op de fase van ontwikkeling van uw kind, ongeacht de leeftijd. 

Het schisisspreekuur in het ACTA-gebouw

Tijdens de behandelperiode gaat u met uw kind een aantal malen naar het spreekuur van het schisisteam. Het schisisteam bewaakt de voortgang van de behandeling. Na afloop van het schisisspreekuur bespreken alle leden van het team de voortgang van de behandeling van uw kind, de resultaten van de foto’s en eventueel ander onderzoek, worden conclusies getrokken en wordt een verslag gemaakt voor de huisarts, de tandarts en u. Het spreekuur vindt maandelijks plaats in het gebouw van het academisch tandheelkundig centrum ACTA, naast VUmc.

Uw kind wordt in totaal 4 maal opgeroepen:

 • op de leeftijd van 1 jaar : kennismaking met het hele schisisteam.

 • op de leeftijd van 6 jaar : röntgenfoto en indien nodig gesprek met logopediste. Vervolgens wordt een foto van het gezicht gemaakt, en wordt uw kind gezien door de overige specialisten, in twee groepen. Tot slot wordt een afdruk van het gebit gemaakt.

 • op de leeftijd van 9 jaar : röntgen- en gewone foto’s, waarna uw kind wordt gezien door de twee groepen specialisten. Daarna wordt een afdruk van het gebit gemaakt.

 • op de leeftijd van 18 jaar wordt uw kind voor de laatste keer gezien door het schisisteam. Vooraf wordt een enquête opgestuurd. Het is de bedoeling dat u en/of uw kind deze ingevuld mee neemt naar het spreekuur. Aan de hand van deze enquête wordt de behandeling geëvalueerd en wordt besproken of er nog behoefte is aan eventuele verdere behandeling.

Wij hebben het spreekuur zo georganiseerd dat u en uw kind niet steeds voor elke afzonderlijke specialist hoeven terug te komen. Maar dat betekent wel dat er een heel team rekent op uw komst en dat het een strakke organisatie is. Het is dus heel belangrijk dat u op tijd komt en dat u ons het tijdig laat weten als u verhinderd bent.

Lees ook Behandeling van schisis: lip-, kaak-, of gehemeltespleet