Oorzaken van pulmonale hypertensie (PH)

Eigenlijk is PH een symptoom en geen ziekte op zich. Dat betekent dat er een andere ziekte is die de PH veroorzaakt. PH kent meer dan 50 verschillende oorzaken, zoals aangeboren hartafwijkingen, bindweefselziekten, longembolieën of medicijngebruik.

Bij PH is er sprake van een vernauwing of verstopping in het longvaatbed. Deze vernauwing of verstopping kan zich bevinden in de grote longslagaders, kleine longslagaders, haarvaten of in de longaders. De precieze plaats bepaalt om welke vorm van PH het gaat. Het onderscheid is belangrijk omdat de verschillende typen PH allemaal een andere behandeling vereisen.

De oorzaken van pulmonale hypertensie zijn onderverdeeld in 5 groepen:

Groep 1: Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

Er is sprake van PAH wanneer de vernauwing zich in de kleine longslagaders bevindt. Deze vorm van PH kan genetisch (erfelijk) bepaald zijn of een idiopatische (onbekende) oorzaak hebben. PAH kan ook het gevolg zijn van ziekten als sclerodermie, SLE, leveraandoeningen, aangeboren hartafwijkingen, medicijngebruik of een HIV infectie.

Mogelijke behandelingen

Medicatie


Groep 2: Pulmonale Hypertensie door hartgebreken

Bij deze vorm van PH bevindt de vernauwing zich in de longaders. Doordat het hart of de hartkleppen niet goed functioneren, wordt de druk in de longader groter. De behandeling van deze vorm van PH is gericht op het verbeteren van de pompfunctie van het hart.

Mogelijke behandelingen

Onderliggende aandoening zo goed mogelijk behandelen in dit geval door cardioloog 

Groep 3: Pulmonale Hypertensie door longaandoeningen of zuurstoftekort

Deze vorm is geassocieerd met problemen aan het ademhalingssysteem en/ of langdurig een te laag zuurstofgehalte. Vernauwing of verstopping van de haarvaatjes in de longen zorgt voor een te laag zuurstofgehalte in het bloed.

Mogelijke behandelingen

Onderliggende aandoening zo goed mogelijk behandelen door bijvoorbeeld;

  • Het geven van zuurstof
  • Het optimaliseren van de medicatie van de longaandoening

Groep 4: Pulmonale Hypertensie door chronische longembolieen (CTEPH)

Hierbij is de plaats van verstopping de grote longslagaders. Door stolsels, bijvoorbeeld afkomstig uit de benen, raken grote delen van het longvaatbed verstopt. De behandeling is primair gericht op verwijdering van deze stolsels door middel van een operatie. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen medicijnen of een dotterhandeling (BPA) ook goede opties zijn.

Mogelijke behandelingen

  • Operatie
  • Dotterbehandeling
  • Medicatie

Groep 5: Overig

Andere zeldzame vaataandoeningen waarbij PH wordt veroorzaakt door een combinatie van oorzaken.

Mogelijke behandelingen

Afhankelijk van de oorzaak, maatwerk