Diagnostiek van pulmonale hypertensie (PH)

Een arts kan de diagnose PH pas vaststellen na uitgebreid onderzoek. De onderzoeken zijn er allereerst op gericht om vast te stellen of er inderdaad sprake is van pulmonale hypertensie. Dit gebeurt door middel van een hartkatheterisatie. De andere onderzoeken zijn nodig om vast te stellen wat de oorzaak is van de pulmonale hypertensie. De oorzaak van de pulmonale hypertensie is heel belangrijk om te bepalen wat voor soort behandeling gestart moet worden. Om het uitgebreide onderzoek zo snel en soepel mogelijk plaats te laten vinden, is meestal een korte opname noodzakelijk.