Algemene informatie voor patiënten mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)

Op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) kunt u terecht voor aandoeningen in de mond, aan de kaken en in het gezicht, afwijkingen aan het mondslijmvlies, zwellingen, tumoren en afwijkingen aan de kaken of de speekselklieren.

Verwijzing

Verwijzing naar MKA gebeurt meestal door een tandarts, orthodontist, MKA-arts, KNO-arts of een huisarts.
Houd er rekening mee dat bij verwijzing voor o.a. implantologie altijd een behandelplan van een tandarts nodig is.
Bij verwijzing voor orthognate chirurgie is verwijzing door een orthodontist een vereiste.

Specialistische spreekuren

MKA heeft specialistische spreekuren voor onder andere oral medicine en mondkanker, reconstructieve chirurgie en orale rehabilitatie,  implantologie, osteotomie en (trans-)genderchirurgie. Indien nodig wordt u via het reguliere polispreekuur doorgestuurd naar een van deze specialistische spreekuren.

Behandeling

Als na beoordeling door de kaakchirurg blijkt dat u een behandeling moet ondergaan, dan gebeurt dit meestal op de polikliniek onder lokale verdoving. U krijgt hiervoor een aparte afspraak. Soms is een ziekenhuisopname nodig, waarbij u onder narcose wordt behandeld. Hieroor komt u op een wachtlijst. Onze opnameplanner benadert u als uw operatiedatum bekend is. Ter voorbereiding op uw operatie krijgt u nog aparte afspraken met de anesthesist en de kaakchirurg.

Arts in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat er artsen en specialisten worden opgeleid. Op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) lopen tandartsen in opleiding stage en worden MKA-chirurgen opgeleid. Het kan daarom gebeuren dat een co-assistent (tandarts in opleiding) of arts-assistent (MKA-chirurg in opleiding) u onderzoekt en/of behandelt.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg doet de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) veel wetenschappelijk onderzoek. Dat richt zich vooral op afwijkingen aan het mondslijmvlies en de speekselklieren, het gebruik van implantaten in de kaak en operatieve verbeteringen aan de (stand van de) kaken.

De wetenschappelijke kennis gebruiken we om onze zorg in de toekomst te kunnen verbeteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme of over de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Lees dan onze patiëntenfolders. Of ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: www.nvmka.nl