Naar de kinderpsycholoog

De kinderarts heeft uw kind verwezen naar de kinderpsycholoog van de afdeling medische psychologie, sectie pediatrische psychologie. Hier werken kinder- en jeugdpsychologen en psychologisch medewerkers.

Waarom moet uw kind naar de kinderpsycholoog?

Ziek zijn, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor kinderen en hun omgeving. Omgaan met de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van de ziekte en de behandeling doet vaak een sterk beroep op het aanpassingsvermogen van het kind, en hun omgeving (ouders, broertjes en zusjes).

Bij kinderen kunnen klachten, ziekte en behandeling de normale ontwikkeling bedreigen en/of de opvoeding verstoren. Er kunnen ook problemen ontstaan die nadelig zijn voor het beloop van de medische behandeling, denk bijvoorbeeld aan prikangst. Soms worden lichamelijke klachten mede veroorzaakt of in stand gehouden door psychische of psychosociale problemen.

Het intakegesprek bij de kinderpsycholoog, wat is dat?

Is uw kind verwezen naar de kinderpsycholoog? Dan krijgt u telefonisch of schriftelijk een afspraak voor een intakegesprek. Dit is het eerste gesprek. U komt, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, alleen of met uw kind naar het intakegesprek. In dit intakegesprek probeert de psycholoog een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkeling en de problemen van het kind te krijgen.

Na de intake wordt vastgesteld of meer uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek nodig is, of welke vorm van behandeling of begeleiding voor uw kind het meest geschikt is. In geval van een ontwikkelingsonderzoek of intelligentietest wordt uw kind getest door een medewerker van de sectie pediatrische psychologie. De behandelend psycholoog bespreekt volgende stappen steeds met u in persoonlijke gesprekken.

Wat doet de kinderpsycholoog?

De kinderpsycholoog of psychologisch medewerker:

  • Gaat in gesprek met u en/of uw kind;
  • Neemt psychologische tests en vragenlijsten af;
  • Kijkt en observeert naar het spel van uw kind;

Ook vragen wij soms een of meerdere vragenlijsten in te vullen (eventueel online).

Wat is een kinderpsychologisch onderzoek?

Bij een kinderpsychologisch onderzoek wordt, afhankelijk van de vraagstelling, een keuze uit testmateriaal gemaakt.

Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een ontwikkelings- of intelligentie-onderzoek. Soms vindt een aanvullend onderzoek plaats om inzicht te krijgen in het sociaal-emotionele functioneren van het kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en opdrachten.

Hoe lang duurt het kinderpsychologisch onderzoek?

Soms lukt het niet het kinderpsychologisch onderzoek in één afspraak af te ronden. Er worden dan meerdere afspraken gemaakt.

Dit hangt af van het soort onderzoek, de werkhouding van uw kind en de mate van concentratie die uw kind kan opbrengen. In principe zijn ouders niet bij het onderzoek aanwezig (behalve bij kinderen jonger dan 3 jaar). Het onderzoek is beslist geen lichamelijk onderzoek. De meeste kinderen vinden de tests en ‘spelletjes’ leuk.

Wat is een adviesgesprek?

De uitkomsten van de vragenlijsten en de resultaten van het kinderpsychologisch onderzoek worden door de kinderpsycholoog in een adviesgesprek met ouders en (afhankelijk van de leeftijd van het kind) met het kind besproken.

In het adviesgesprek doet de kinderpsycholoog een voorstel voor een eventueel behandel- en/of begeleidingstraject. Dit kan bij de sectie pediatrische psychologie zijn, of in de eigen woonomgeving. Soms heeft de kinderpsycholoog geen onderzoek gedaan. Dan zal, naar aanleiding van de intakegesprek(ken) een behandelvoorstel worden gedaan.

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 - 444 0861 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur)
  • Email: kinpsych@vumc.nl
  • Online via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer informatie wil, kunt u contact opnemen met het secretariaat medische psychologie op bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een bericht sturen naar de afdeling medische psychologie.