In een andere geslachtsrol gaan leven en een medisch behandeltraject hiervoor ondergaan, heeft voor u en voor uw naasten grote gevolgen. Niet zelden komt u onbegrip tegen of zelfs weerstanden.

Door uw transitieproces kunnen sociale contacten en werkrelaties veranderen. Niet iedereen kan problemen op dit gebied alleen oplossen. Het kan helpen om contact op te nemen met zelfhulpgroepen of belangenbehartigingorganisaties zoals Transvisie en TNN. Wij raden u aan om van de mogelijkheden die deze organisaties bieden gebruik te maken.

Existentiële vraagstukken

Recent is in Amsterdam UMC door middel van exploratief onderzoek gepoogd inzicht te krijgen in existentiële processen die transgender personen doormaken tijdens het  genderbevestigende behandeltraject.  Verder onderzoek moet uitwijzen hoe geestelijke verzorging vorm moet krijgen en ingebed kan worden in de bestaande psychosociale ondersteuning.

Voorlichtingsbijeenkomsten

We organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Alle bijeenkomsten worden ruim van tevoren aangekondigd. Ook de arts en de psycholoog informeren u over de voorlichtingsbijeenkomsten.

www.psyq.nl/genderdysforie
PsyQ (voorheen Transvisie Zorg)  is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de GGZ-instellingen Lentis, MET GGZ, Mondriaan en de Parnassia Groep. PsyQ biedt o.a. psychologische en psychosociale hulpverlening aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

www.transvisie.nl
Patiëntenorganisatie Transvisie is een patientenorganisatie die zich richt op zelfhulp, belangenbehartiging en informatievoorziening aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

www.transgendernetwerk.nl
Informatie over de nationale belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten

www.uzgent.be
Website van het Genderteam in Gent (België). Relevant voor patiënten uit Zeeuws-Vlaanderen.

www.wpath.org
Website van de WPATH (World Professional Organisation of Transgender Health), de voormalige HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association.

www.dsdnederland.nl
Vereniging van personen met androgeenongevoeligheid.

www.turnercontact.nl
Vereniging van personen met het syndroom van Turner.

www.klinefelter.nl
Vereniging van personen met het syndroom van Klinefelter.

www.nvacp.nl
Vereniging van personen met congenitale adrenale hyperplasie (AGS).

Heeft u suggesties voor verbetering?

De genderzorg is de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig. Deels door een toename van patiënten, deels door veranderende regelgeving in de ziekenhuizen en deels door kwaliteitsverbetering. Het genderteam wil goede zorg geven en stemt deze zorg af met de cliëntenraad van Amsterdam UMC, locatie VUmc en de patiëntenverenigingen. Als u suggesties heeft voor verbetering dan horen we dat graag: in de polikliniek staat een postbus waar u uw suggesties kunt geven. U kunt deze ook mailen naar genderteam-bestuur@vumc.nl.