Gendertransitie derde fase: operaties

De derde fase in de gendertransitie zijn de geslachtsaanpassende operaties. Tussen verschillende operaties is hersteltijd nodig, zodat u kunt herstellen van de vorige operatie en zich kunt voorbereiden op een volgende operatie.

Na een jaar hormoonbehandeling en sociale transitie neemt het genderteam samen met u een besluit over de volgende stappen van het transitietraject, namelijk de chirurgische ingrepen. Hierbij kijken we of de sociale rolwisseling, eventueel met ondersteuning van de hormoonbehandeling, succesvol is verlopen. Dat wil zeggen dat u minder genderdysforie ervaart en een betere kwaliteit van leven heeft. Ook moet uit de gesprekken met de psycholoog blijken dat u in staat bent de - vaak ingrijpende - operaties te ondergaan. Voor mastectomie kunt u al eerder in aanmerking komen, namelijk na 6 maanden hormoongebruik.

Genderbevestigende operatie

Dit is de laatste en meest ingrijpende stap in de behandeling. Na deze operaties is er eigenlijk geen weg meer terug.

Van man naar vrouw

Een genderbevestigende operatie bij een man-naar-vrouw-transgender houdt in dat we van de penis een vagina maken (zie ook de patiëntenfolder Vaginaplastiek).

Subsidieformulier borstvergroting

Het KZcG is blij met een subsidietoekenning van het Ministerie van VWS. Vanaf 1 februari 2019 hebben transvrouwen recht op een eenmalig bedrag voor het plaatsen van borstprothesen.

Het KZcG ondersteunt graag de wens tot borstvergroting van onze patiëntengroep. Momenteel kampen we echter met een groot tekort aan operatietijd. Omdat een borstvergroting op veel verschillende plaatsen in Nederland goed kan worden uitgevoerd, hebben we besloten om ons te concentreren op de (academische) zorg die wij nu al aanbieden en die nauwelijks elders plaatsvindt. Ook voor het eventueel laten verwijderen van de borstprotheses vragen wij u dit elders te laten verrichten.

Wat doet het KZcG verder

  • op de website van Transvisie staat alle informatie op een rij, inclusief een lijst van instellingen die borstvergrotende operaties uitvoeren
  • hulp bij de benodigde verklaring. het formulier om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zou het fijn zijn als de patiënt het formulier zoveel mogelijk ingevuld meeneemt naar het eerstvolgende consult met de arts. Of het zo volledig mogelijk ingevulde document aan ons toestuurt (gescand per mail of per post). Wij sturen het binnen 10 werkdagen terug - wel van belang dat we de juiste adresgegevens hebben (gelieve deze toe te voegen).
  • U vindt hier de informatiebrief vanuit het Kennis- en Zorgcentrum welke ook bij de ondertekende verklaring wordt meegegeven.

Van vrouw naar man

Bij de operatie van vrouw-naar-man-transgenders verwijderen we de borsten, eierstokken en baarmoeder. Van de clitoris maken wij een penis. Dat kan op 2 manieren:

  • Met de metadoïoplastiek, dan creëren wij een minipenis.
  • Met de phalloplastiek, dan creëren wij een grotere penis.

Er is natuurlijk ook ruimte voor persoonlijke wensen. Zo kunt u er voor kiezen om alleen uw borsten te verwijderen. U behoudt dan uw eierstokken en de baarmoeder. Zie ook de Keuzehulp voor transmannen of de patiëntenfolders:

Gelaatschirurgie

Genderbevestigende gelaatschirurgie heeft als doel het gelaat vrouwelijker te maken van een man-naar-vrouw transgender persoon, voor de passabiliteit. Hiervoor kunt u terecht bij de mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Passabiliteit is het erin slagen om als vrouw gezien te worden, en dus niet herkenbaar te zijn als transgender persoon.

Stemverhogende ingrepen

Met behulp van logopedie kunt u uw stem anders leren gebruiken, waardoor die minder zwaar klinkt. Bij onvoldoende resultaat zijn er stemverhogende ingrepen mogelijk. Net als voor ingrepen aan de adamsappel kunt u daarvoor bij de KNO-arts terecht.

Plastisch chirurg

Voor de operatieve ingrepen verwijzen we u naar de plastisch chirurg (en bij vrouw-naar-man-transgenders ook naar een gynaecoloog en eventueel uroloog), verbonden aan het genderteam. U kunt ook kiezen voor een chirurg buiten het genderteam van Amsterdam UMC, maar wij verwijzen niet actief door. Met de plastisch chirurg of physician assistant plastische chirurgie bespreekt u de mogelijkheden tot een genderbevestigende operatie. De plastisch chirurg wordt uw hoofdbehandelaar.

Tot en met de operaties blijft u tevens onder begeleiding van de psycholoog. U ziet uw begeleidende psycholoog en endocrinoloog nog regelmatig, maar meestal minder vaak dan tijdens de hormonale fase.

Wachtlijst

Als u aan de gestelde eisen voldoet wordt u op de wachtlijst geplaatst. De operaties worden nooit voor het 18e levensjaar uitgevoerd.

Na de operatie

Na de operatie komt u nog enkele malen terug op de polikliniek plastische chirurgie. Na de operatie volgt nog een afspraak bij de psycholoog om de operatie te evalueren.

Hormoongebruik na genderbevestigende chirurgie man-naar-vrouw-transgenders

Na de operatie is de bron van het mannelijk hormoon weggenomen en kunt u stoppen met de cyproteronacetaat. Uw bijnieren maken dan in het lichaam nog een kleine hoeveelheid testosteron aan (dat gebeurt bij biologische vrouwen ook), wat sporadisch aanleiding kan geven tot een milde vorm van overbeharing. In dat geval is een lage dosis cyproteronacetaat (1 maal daags 10 mg) vaak voldoende om dit te onderdrukken.

Oestradiol blijft na de operatie noodzakelijk om de vervrouwelijking te onderhouden, maar ook om botontkalking te voorkomen. U moet het om die reden in ieder geval tot uw 55e levensjaar (de leeftijd van de overgang bij cis-vrouwen) gebruiken.

Hormoongebruik na de operaties vrouw-naar-man-transgenders

Als uw eierstokken zijn verwijderd moet u de rest van uw leven testosteron gebruiken. Testosteron is noodzakelijk om de lichamelijke veranderingen te onderhouden, maar ook om botontkalking te voorkomen.

Lees ook over fase 1: diagnostiek en fase 2: hormoonbehandeling.