Alle researchprofessionals naar school

‘Een opleiding geeft de inhoud
aan je functie waar het recht op heeft’


Sinds 2014 biedt VUmc Amstel Academie de opleiding Researchcoördinator/-verpleegkundige. Een opleiding die, net als de functie zelf, steeds belangrijker wordt. Door veranderingen in wet- en regelgeving en een explosieve toename in het aantal trials – ook in de perifere ziekenhuizen – wordt de vraag naar goed geschoolde professionals steeds groter.

De functie van researchcoördinator/-verpleegkundige – of liever: researchprofessional – is complex. De werkdruk is hoog, je draagt veel verantwoordelijkheid en hebt te maken met steeds strengere en ingewikkelder wet- en regelgeving (JCI, AVG). ‘Je runt je hele eigen toko’, zegt opleider Warda Jama, onlangs overgestapt van praktijk naar onderwijs.

Omgekeerde wereld

Een opleiding is tot nu toe geen vereiste. De meesten rollen in het vak vanuit hun baan als verpleegkundige. ‘Omgekeerde wereld’, vindt Louis Schellekens, zelf al zeven jaar researchcoördinator op locatie VUmc en in 2019 geslaagd voor de opleiding. Hij pleit voor scholing van elke researchcoördinator. ‘Je staat voor taken waar je eigenlijk geen weet van hebt. Steeds meer heb je ook de rol van begeleider van de arts-onderzoeker en schrijf je mee aan protocollen. Dat is een heel nieuw gebied. Een opleiding is nodig om de inhoud aan je functie te geven waar het recht op heeft. Kennis en kunde maken je bovendien een volwaardig gesprekspartner.’ Diana Slobben, sinds 2017 opleider research en oncologie/hematologie, beaamt dat: ‘Door de opleiding en kennis word je zelfverzekerder.’ En dat is nodig. Want, zegt Warda: ‘Je wordt makkelijk gestuurd. Maar je moet visie ontwikkelen, zodat dat je van bovenaf kunt coördineren.’

Kwaliteitsopdrachten: win-win voor student en praktijk

De opleiding biedt zowel theorie over research en wet- en regelgeving als communicatielessen. Daarnaast maakt iedere student een kwaliteitsopdracht: het sluitstuk waarin alle geleerde competenties samenkomen. Doel hiervan is het verbeteren van werkprocessen op de eigen werkvloer door struikelblokken te onderzoeken en aanbevelingen te doen ten behoeve van de afdeling. Of, zoals in het geval van Louis, het gehele ziekenhuis (zie kader). Diana: ‘Door de kwaliteitsopdracht ben je overstijgend bezig, doe je aanspraak op zoveel competenties, heb je met zoveel mensen te maken; daar kun je voor de rest van je functie op voortborduren.’ Het onderwerp bepalen de studenten zelf, maar het moet altijd iets zijn waar de afdeling iets aan heeft. Louis: ‘Een echte win-win situatie, om er maar eens een pr-term in te gooien.’

Sterke positie researchprofessional

Niet alleen op individueel en afdelingsniveau werp de opleiding zijn vruchten af, de studie en de nasleep ervan, dienen ook een overstijgend belang. Zo houdt de Amstel Academie met de jaarlijkse terugkomdag vinger aan de pols over de behoeftes in het veld en faciliteert zij onderling contact voor het uitwisselen van ervaringen en adviezen. ‘Zo leveren we een bijdrage aan de uniformiteit van het vak en versterken we uiteindelijk de positie van de researchprofessional’, besluit Diana.

Masterclasses voor verdieping

Masterclasses voor verdieping In het verlengde van de opleiding worden nu ook verdiepende masterclasses ontwikkeld op basis van input van de studenten. Zowel voor afgestudeerde researchprofessionals als voor bijvoorbeeld arts-onderzoekers en datamanagers. Onderwerpen die onder andere de revue zullen passeren zijn: projectmanagement, samples draaien, moreel beraad ethiek en CURA, finance en samenwerking tussen arts-onderzoeker en de verpleegkundige aan bed.
Neem voor meer informatie contact op met Diana Slobben: d.slobben@amsterdamumc.nl

Hoe een schoolopdracht een ziekenhuis helpt

Dat je met een kwaliteitsopdracht echt een verschil kunt maken, bewees Louis Schellekens, researchcoördinator in het VUmc en student aan de opleiding. Een ‘gewone’ opdracht waar alleen zijn eigen afdeling baat bij zou hebben, was niet uitdagend genoeg. Hij tilde zijn opdracht naar een hoger plan en onderzocht de mogelijkheden voor betere samenwerking ziekenhuisbreed. ‘VUmc heeft zo’n 10 tot 15 afdelingen met researchcoördinatoren die allemaal hetzelfde doen, maar allemaal anders. Hierdoor gaat veel tijd en energie verloren. Moeten we niet meer gaan samenwerken? Vroeg ik mij af.’ Na onderzoek naar wat er al gebeurt qua samenwerking, wat het centraal beleid is, literatuuronderzoek, een enquête onder alle ruim 100 researchprofessionals in het VUmc en diepte-interviews, deed hij aanbevelingen voor verbetering, zowel op kleine schaal als afdeling overstijgend. ‘Ik heb mijn rapport en aanbevelingen mogen presenteren aan de voorzitter van de raad van bestuur. Hij was zeer positief en ik kreeg aanmoediging om door te pakken.’ En niet zonder resultaat. Na een ‘researchlunch’ met collega’s is er onder andere een research-netwerk opgericht, dat als eerste aanspreekpunt kan dienen voor collega’s met vragen over pharma-research, ‘een soort loket’. Daarnaast wordt er een projectgroep Begrotingen gestart, een belangrijk onderwerp waar veel researchprofessionals tegenaan lopen. Deze projectgroep streeft onder andere naar een gezamenlijk template. ‘Het uiteindelijke doel van mijn opdracht is een kwaliteitsverbetering en meer efficiëntie. Daar heeft iedereen baat bij.’

Extra informatie over de opleiding

De opleiding tot Researchcoördinator/-verpleegkundige wordt alleen aangeboden door Amstel Academie en Brederode. Deze post-hbo opleiding duurt 13 tot 15 maanden, bestaat voor het grootste gedeelte uit zelfstudie en is bedoeld voor studenten met minimaal een half jaar praktijkervaring als researchprofessional. De groepen zijn divers wat betreft niveau en ervaring en van studenten wordt veel eigen initiatief verwacht. Het curriculum bestaat onder andere uit theorie over wet- en regelgeving, patiëntveiligheid en kwaliteit van onderzoek en er is ruim aandacht voor onder andere gespreks- en presentatietechnieken, het doen van haalbaarheidsanalyses, samenwerken, projectcoördinatie en datamanagement.
Meer informatie vind je op de website van Amstel Academie