Eenmalige gift

Wilt u een diner, concert of iets anders organiseren, of bent u sportief en loopt u mee met de TCS Amsterdam Marathon? Neem dan contact op met: cca@vumc.nl.

Zakelijk steunen

Bedrijven staan midden in de samenleving. Ook zij hebben te maken met de zorg om werknemers met kanker. Beter maken en beter worden is voor bedrijven net zo belangrijk als voor Cancer Center Amsterdam. Ons centrum is een 'goed doel' dat met plezier gesteund wordt door een flink aantal bedrijven en instellingen. Zij doneren hun bijdragen in geld of via een partnership.

Donatie

Heeft u iets te vieren, een jubileum of een opening bijvoorbeeld? Denk dan eens aan een bijzonder cadeautje: een donatie om onderzoek naar kanker te ondersteunen. Of betrek uw personeel bij een eenmalige inzamelingsactie.

Partnership

Uw bedrijf kan zich ook voor langere tijd verbinden aan een project van Cancer Center Amsterdam. Langdurige samenwerking biedt wederzijds kansen op het creëren van maatschappelijk bewustzijn, trots en betrokkenheid. En het kan medewerkers handvatten geven in het contact met collega's, vrienden en familie met kanker.

Fiscale regels

Als u schenkt aan een goed doel dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder nummer 22716. Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende fiscale voordelen:

Meer informatie over aftrekken van giften   
Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan het onderzoek van Cancer Center Amsterdam.

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met:
Yessica Denisse, y.denisse@vumc.nl
Eliane Cohen, e.cohen1@vumc.nl

T: 020 4441058