De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van zodanig wetenschappelijk onderzoek;
  • 1.) het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker in het VU medisch centrum te Amsterdam; 2.) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek;
  • het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("Translational research") op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie;
  • het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en
  • al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting behorende activiteiten.

Alles in de ruimste zin van het woord.

In de praktijk komt het er op neer dat de stichting VUmc CCA voor de oncologische afdelingen van Amsterdam UMC, locatie VUmc financiert: gebouwen (indien niet uit andere bronnen te financieren), apparatuur, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en projecten op het gebied van welzijn en welbevinden.

Hier vindt u het Jaaroverzicht 2017, de Jaarrekening 2017 en het beleidsplan.