Sociale geneeskunde - research

De Sociale Geneeskunde is de schakel tussen de geneeskunde en de samenleving. Sociaalgeneeskundigen zijn gericht op interactie met de omgeving, met name preventie en organisatie van de gezondheidszorg staan voorop. Daarbij gaat de aandacht meer uit naar (groepen van) de bevolking dan het individu.

De sociaalgeneeskundige beroepsuitoefening is ingedeeld in twee hoofdstromen: Maatschappij en Gezondheid (Community Medicine) en Arbeid en Gezondheid (Occupational Medicine). Van alle artsen in Nederland oefent 20-25% een sociaalgeneeskundig beroep uit. Niet al deze artsen zijn als sociaalgeneeskundige geregistreerd, maar het grootste deel wel.

De afdeling Sociale Geneeskunde heeft drie taken:

Onderzoek

Er zijn vijf onderzoekslijnen. Bijna al het onderzoek is ondergebracht bij Amsterdam Public Health research institute; een klein deel bij Amsterdam Movement Sciences. Het onderzoek is gericht op gezonde mensen, maar ook patiënt- of populatie-georiënteerd.

Onderwijs

De afdeling verzorgt onderwijs in de basisartsopleiding van VUmc en levert een bijdrage aan sociaalgeneeskundige en medisch-specialistische vervolgopleidingen. Ook verzorgt de afdeling onderwijs voor Gezondheidswetenschappen en Bewegingswetenschappen van de VU en het Amsterdam University College.

Zorginnovatie

De afdeling heeft meerdere academische werkplaatsen. Deze vormen de brug tussen onderzoek en praktijkveld. Samen met de praktijk wordt aan professionalisering en innovatie van de sociaalgeneeskundige zorg gewerkt.