Revalidatiegeneeskunde - research

De afdeling revalidatiegeneeskunde speelt een belangrijke rol in toonaangevend internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Op de afdeling vinden alle onderzoeksprojecten binnen drie units plaats:

  1. Kinderrevalidatie: kinderen met cerebrale parese (CP)
  2. Neurorevalidatie: centraal-neurologische aandoeningen: cerebrovasculair accident (CVA), multiple sclerose (MS), de ziekte van Parkinson
  3. Bewegingsapparaat en inspanning diabetische voet, oncologie, traumatologie Onze bewegingslaboratoria maken deel uit van deze onderzoekslijnen.